Ignorant om valutaunion

Aftonbladet och SvD skriver idag om att Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef på fackförbundet Saco, på DN Debatt skriver att det vore bra med en nordisk valutaunion. Aftonbladet ser förstås till att fördumma frågan till att ge diverse politiska företrädare utrymme att tala om vad en sådan valuta skulle heta, givetvis med en webbomrösning där läsarna kan Läs mer om Ignorant om valutaunion[…]

Jonatan Godtrogen: Kap. 8

Toppskatt Jonatan fortsatte sin promenerad och upptäckte han strax en distingerad, välklädd man som med stor möda försökte ta sig fram gåendes på knäna. Men mannen såg inte ut att vara handikappad, han såg bara kort ut. Jonatan erbjöd en hjälpande hand, men mannen föste bort honom. ”Nej tack!” sade mannen och grimaserade av smärta. Läs mer om Jonatan Godtrogen: Kap. 8[…]

Jonatan Godtrogen: Kap. 8

Toppskatt Jonatan fortsatte sin promenerad och upptäckte han strax en distingerad, välklädd man som med stor möda försökte ta sig fram gåendes på knäna. Men mannen såg inte ut att vara handikappad, han såg bara kort ut. Jonatan erbjöd en hjälpande hand, men mannen föste bort honom. ”Nej tack!” sade mannen och grimaserade av smärta. Läs mer om Jonatan Godtrogen: Kap. 8[…]

Därför kommer vi att vinna

Inte helt oväntat så är även dessa egenskaper kopplade till entreprenörskap och låg tidspreferens. När vi har en låg tidspreferens sparar vi för framtiden och är beredda att göra stora uppoffringar och investeringar för en högre tillfredställelse längre fram, även om det är en liten chans att vi uppnår detta tillstånd. Omvänt så kan en hög tidspreferens knappast förknippas med envishet och uthållighet, med hög tidspreferens är vi inte beredda att skjuta upp vår tillfredsställelse på framtiden eller göra uppoffringar nu.

Byråkrater mot Mises

Den 29 september i år avtäcktes en plakett på 13 Academician V. Hnatiukgatan i Lviv, Ukraina. Det var nämligen på denna adress som Mises växte upp innan familjen flyttade till Vien och Mises, ytterligare något senare, utvecklades det ekonomiska geni han numera är känd som. Lviv borde givetvis vara stolta över sin son, men så är minsann Läs mer om Byråkrater mot Mises[…]

Finansiella massförstörelsevapen

Det som antagligen kommer bli den tändande gnistan för det finansiella systemets härdsmälta är finansiella derivat, eller som Warren Buffet kallade dem: finansiella massförstörelsevapen. Detta är en mycket lönsam verksamhet för världens storbanker. Så länge allt fungerar… Ett finansiellt derivat är ett finansiellt instrument som får sitt värde av förändringar i en annan, så kallad Läs mer om Finansiella massförstörelsevapen[…]

I parasitens tidsålder

Att detta är parasiternas tidsålder råder det väl ingen tvekan om. Och detta betyder att dem av oss som har hederliga arbeten och jobbar med att skapa värde med våld fråntas detta värde. Detta betyder i sin tur att välstånd och rikedom flyttas från hederliga, produktiva medborgare till parasiter, som berikar sig själva på vår Läs mer om I parasitens tidsålder[…]

Brännvinsinflation

Ur Lärobok i Fäderneslandets Historia (1876): Under frihetstiden hade en farlig osed inrotat sig bland svenska folket, i synnerhet bland allmogen, nämligen omåttlig tillverkning och förtäring af bränvin. Gustav III förordnade nu, att bränvin ej finge tillverkas af andra än kronan, och anlade kronobrännerier. Detta gjorde han i den bästa afsigt, men det visade sig Läs mer om Brännvinsinflation[…]