Varning för skolböcker

Jag satt häromkvällen och hjälpte till med läxläsning inför ett prov i geografi i årskurs 9. Ett par timmar senare hade  jag blivit som en ny människa. Jag hade blivit helt övertygad om att staten är källan till all godhet och lösningen på alla våra problem, att handel orsakar fattigdom, att Sverige blivit rikt på grund av jämställdhet och allmän sjukvård, att USA var ett land med många fattiga, att världen hotas av folkens allt längre livslängd vilket leder oss mot en malthusisk svältkatastrof, att FN sprider fred på jorden, att Världsbanken och IMF är snälla organisationer som skriver av de fattigas lån, att urbanisering i Sverige bidrog till välståndet men att samma utveckling i ”fattiga länder” hotar miljön, osv, osv.

Vecka 8 i Madrid

Även denna var en oerhört givande vecka. Dock börjar stressen att producera uppsatser och studera inför proven att göra sig påmind. Att nämnas är att det var bra länge sedan jag studerade så jag hade lite glömt hur den känslan var. Detta år är det dock bara 2 examen, i Introduktion till den Österrikiska skolan och till finansiell ekonomi. Däremot är vi tvungna att skriva 5-6 stycken uppsatser/presentationer till årets slut, vilket är betydligt mer krävande än att bara plugga.

Nåväl, Bagus klass på måndagen gick ut på att dissekera Hayeks metodologi och socialistiska kunskapsproblem. Det var en mycket underhållande lektion, och samma dag som jag kom tillbaka från skolan skrev jag en uppsats om detta som finns att läsa här. […]

Politiska beslut är aldrig optimala

Fredsprojektet EU har gjort det möjligt för svenska regeringen att skänka bort 100 miljoner kronor i EU-bidrag till Facebook som tack för att de bygger datahallar i Luleå. Staten tar alltså europeiska skattepengar och ger till ett amerikanskt företag, och detta efter att företaget redan har beslutat sig för att göra investeringen – bidrag eller ej. Läs mer om Politiska beslut är aldrig optimala[…]

Österrikiskt är barnsligt lätt

Hemkommen från ett skolevenemang i en skolklass i årskurs 9. Frivillig läxläsning efter skolan en kväll i veckan, föräldrar inbjudna. Tänkte jag skulle bidra med min illustra närvaro denna kväll. Av en händelse var det läsning inför ett prov i ekonomi som går av stapeln i morgon. Cirka tio elever närvarande och en klassföreståndare. Naturligtvis Läs mer om Österrikiskt är barnsligt lätt[…]

Kenyas svarta marknader, del 3: Alexis de Tocqueville i Nakuru

De talade länge om problemen i Nakuru: miljöförstöring, fattigdom, korruption. Det som framförallt märktes var att ingen föreslog att man borde förlita sig på den kenyanska staten för att lösa dessa problem. Tvärtom ägnades en stor del av mötet åt att diskutera alla nackdelar med politik. ”Vi måste förstå kommunerna. Vi måste veta hur de Läs mer om Kenyas svarta marknader, del 3: Alexis de Tocqueville i Nakuru[…]

Kenyas svarta marknader, del 3: Alexis de Tocqueville i Nakuru

De talade länge om problemen i Nakuru: miljöförstöring, fattigdom, korruption. Det som framförallt märktes var att ingen föreslog att man borde förlita sig på den kenyanska staten för att lösa dessa problem. Tvärtom ägnades en stor del av mötet åt att diskutera alla nackdelar med politik. ”Vi måste förstå kommunerna. Vi måste veta hur de fungerar och vem man ska prata med.” En grupp som företräder civilsamhället måste investera i kunskap om hur politiska nätverk fungerar; vem styr vad, och hur mycket behöver man sälja in sig hos dem.

Mises, Hayek, och socialism

Nyligen hade vi här i Madrid en lektion med Philipp Bagus, där vi hanterade Hayeks metodologi. Den tidigare Hayek, pre -36, var mer av en praxeolog och den senare Hayek, post -36 (vad som hände -36 vet vi inte, förutom att Keynes ”General Theory” släpptes), var mer av en empirist i Popperiansk anda. Lektionen bestod Läs mer om Mises, Hayek, och socialism[…]