En fyrstegslösning för sjukvården

Avskaffa alla statliga restriktioner för tillverkning och försäljning av läkemedel och medicinteknisk utrustning. Detta skulle innebära slutet för Läkemedelsverket som för närvarande hindrar utvecklingen och ökar kostnaderna. Kostnader och priser skulle sjunka, och ett större utbud av bättre produkter skulle nå marknaden snabbare. Marknaden skulle tvinga konsumenter att agera i enlighet med deras egna — snarare än statens — riskbedömningar. Konkurrerande läkemedel och medicinsktekniska tillverkare och försäljare skulle även ge allt bättre produktbeskrivningar och garantier för att skydda sig mot stämningar såväl som för att locka till sig fler kunder.

Vad turkarna kan lära oss om återvinning

Den svenska sopåtervinningen fungerar på samma sätt som alla andra centralplanerade system: den ökar och centraliserar makten, medan de förväntade resultaten aldrig införlivas. I detta fall fungerar dock systemet: människor sorterar sina sopor i olika behållare – eftersom de inte har något val. Dessutom behöver de kommunala sophämtningsföretagen inte göra så mycket arbete samtidigt som Läs mer om Vad turkarna kan lära oss om återvinning[…]

Vad turkarna kan lära oss om återvinning

Efter att ha kämpat mot lärarfacket i Wisconsin föreslog delstatens guvernör, Scott Walker, en statsbudget som skulle ha avskaffat obligatorisk återvinning. Reaktionerna lät inte vänta på sig. En ledarartikel på TheJournalTimes.com inleddes med följande: Återvinning har utvecklats till en tjänst som är alltför värdefull för att kasta på sophögen. En del tjänstemän oroar sig för Läs mer om Vad turkarna kan lära oss om återvinning[…]

Frihetsindex 2011

Varje år rapporteras ett omfattande ekonomisk frihetsindex framtaget av James Gwartney, Robert Lawson och Joshua Hall. Visserligen ska man ta dessa index med en nypa salt, men även om index som sådana knappast är tillförlitliga så finns det hos de existerande olika grader av tillförlitlighet. Detta frihetsindex är ett av de allra största, mest omfattande Läs mer om Frihetsindex 2011[…]

Han gör det igen

Jag skrev tidigare om hur E24-”analytikern” Per Lindvall producerade en riktigt knäpp analys av det ekonomiska läget. Nu skriver han igen – och man får hålla i hatten. Den här gången är det de så kallade ”skatteparadisen” som får sig en känga – för att de förstör välfärden. Se här på analysen han hasplar ur Läs mer om Han gör det igen[…]

Jonatan Godtrogen: Kap. 3

Stearinljus och rockar Stigen vidgades en aning på sin väg genom den täta djungeln och vid kanten av en flod upphörde växtligheten. Över floden löpte en smal gångbro och på andra sidan såg Jonatan några byggnader. Där fanns det kanske någon som kunde tala om för honom var han hamnat. På andra sidan bron mötte Läs mer om Jonatan Godtrogen: Kap. 3[…]

Arbetsdelningens betydelse och gränser

Sedan Adam Smith har ekonomer förstått den enorma produktivitetspotential som framkommer genom arbetsdelning. Genom att dela upp en arbetsuppgift i flera moment och låta olika personer fokusera på och arbeta uteslutande med de olika momenten ökar den totala produktiviteten markant. Ricardo vidareutvecklade denna förståelse och visade att även i situationer där en person är bättre Läs mer om Arbetsdelningens betydelse och gränser[…]

Arbetsdelningens betydelse och gränser

Sedan Adam Smith har ekonomer förstått den enorma produktivitetspotential som framkommer genom arbetsdelning. Genom att dela upp en arbetsuppgift i flera moment och låta olika personer fokusera på och arbeta uteslutande med de olika momenten ökar den totala produktiviteten markant. Ricardo vidareutvecklade denna förståelse och visade att även i situationer där en person är bättre på samtliga uppgifter tjänar alla inblandade på att dela upp arbetet emellan sig.

Vecka 2 i Madrid

Eftersom vi endast hade två kurser förra veckan bestod mycket av denna veckas kurser av introduktioner av olika slag.

Lektion 2 i Metodologi med Philipp Bagus:
På veckans lektion gick vi igenom det vi skulle ha läst till lektionen. Dessa var dels artikel, ”What austrians should know about logic (and why)” av Stephen Yates, samt de två första kapitlen i Theory and History.

En stor del av diskussionen i klassen snurrade kring Mises metodologiska dualism. Mises menar att studiet av mänskliga handlingar skiljer sig från de naturvetenskapliga studierna eftersom människor agerar målmedvetet. Således passar inte naturvetenskapens orsak och verkan in för att studera människor, utan man måste använda sig av en annan metod för att studera människan, praxeologi. Mellan den orsak och verkan som vi observerar i naturen och mänskliga handlingar existerar ett stort svart vakuum som vi inte kan förklara med de naturvetenskapliga metoderna. Vi vet helt enkelt inte vad det är som producerar definitiva tankar eller handlingar. Mises hävdar att det mycket väl kan vara så att vi i framtiden kan förklara exakt hur tankar och liknande uppstår med naturvetenskapliga metoder (han lägger ingen värdering här, utan uttrycker mer agnosticism), men att vi fram tills detta är förvisade till en metodologisk dualism, där vi inte kan studera människor på samma sätt som vi studerar atomer. […]