Månad: juli 2011

Om fri invandring och påtvingad integration

I relation till ett givet område som folk immigrerar till är det inte analyserat vem, om någon, som äger (kontrollerar) detta område. Faktum är att för att kunna göra ovanstående argument applicerbart, är det – implicit – antaget att området i fråga är utan ägare, och att immigranterna beträder ett orört område (öppen gräns). Uppenbarligen kan detta inte lägre antas.

Fallet Thang

Det går i stort sett inte en dag utan att man får höra en nyhet i våra egna medier som vittnar om byråkratisk inkompetens och dumhet hos våra myndigheter, vilket …

Fallet Thang Läs mer »