Det eviga minuset

Den ekonomiska korrigering som började för några år sedan har blottlagt en rad olika saker som tidigare var nästan helt förbisedda. En av dessa är ländernas budgetunderskott. Men även om det hela tiden talas mycket om budgeten och huruvida den är på plus, minus eller i balans så bör man minnas att en budget inte är något annat än en prognos, en prognos som dessutom brukar korrigeras rätt rejält varje år.

Att så många länder är så skuldsatta har egentligen väldigt litet med enstaka nedgångar att göra. Det har sitt ursprung i en närmast aggressiv likgiltighet för ansvarsfull hantering av statens finanser. Denna likgiltighet är en naturlig konsekvens av välfärdsstaten. Det ska finnas allmän offentlig sjukvård, avgiftsfri utbildning, stark regionalpolitik och en myriad indexbundna stöd och bidrag. Samhället ska helt enkelt producera en enorm mängd tjänster och upprätthålla landstäckande infrastruktur och finmaskigt skyddsnät, oberoende av vad det kostar.

Läs hela artikeln, av Kaj Grüssner

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.