Staten kan inte skapa jobb

Det slår aldrig fel: på radio och TV hör vi hela tiden hur staten måste skapa nya jobb. Detta gäller särskilt i dagens ekonomiska klimat. Även om det utan tvekan är bra att nya jobb skapas får vi oftast bara höra halva historien från förespråkarna av statliga jobb. Det är felaktigt och en myt att statligt spenderande kommer att skapa jobb och öka den ekonomiska tillväxten.

Även om statliga projekt kan skapa arbetstillfällen är den verkliga frågan om de är produktiva jobb. Det vill säga, skapar dessa jobb välstånd? Delstaten Hawaii skulle lätt kunna minska arbetslösheten till 0% om den beordrade alla arbetslösa medborgare att gräva slumpmässiga hål med en spade. Oavsett om jobbet är betalt eller inte skulle det minska arbetslösheten. Därför är siffror över sysselsättningen dåliga indikatorer på ekonomiskt välstånd.

Även om statligt spenderande kunde skapa jobb skulle inte dessa jobb i sig göra något för att öka statens välstånd. Låt oss anta att delstaten Hawaii spenderar 6 miljarder dollar på ett transportprojekt. Vi kan lätt se de anställda och de maskiner som köps för att slutföra projektet. Men vart kom de 6 miljarderna ifrån? De kom från skattebetalarna.

Vad skulle pengarna ha använts till om de inte hade tagits och spenderats på transport? 6 miljarder dollar delat med hela Hawaiis population, runt 1.3 miljoner, är ungefär 4615 dollar per invånare. Vad hade dessa människor kunnat göra med de extra pengarna? Kanske skulle de ha köpt matvaror, lite kläder eller biobiljetter. I detta fall skulle varje livsmedelsaffär, klädbutik och biograf ha fått mer intäkter. I gengäld skulle de ha producerat mer varor och anställt fler personer för att sälja dessa varor. Hur mycket mer produktiva skulle dessa företag vara? 6 miljarder.

Pengar som lämnas i individers händer spenderas på de saker som de känner är prioriterade. Dessa skickar signaler över hela marknaden om vad som borde och vad som inte borde produceras. Detta kommer att skapa konkurrens mellan tillverkare och leverantörer vilket får dem att försöka hitta bättre sätt att skapa bättre produkter till en lägre kostnad. Det är på detta sätt som välstånd skapas.

Nästan alla fall av statliga projekt, som påstås vara ”för medborgarnas bästa”, resulterar i att de kostar medborgarna mer i det långa loppet. Det är därför är svårt att hitta någon statlig verksamhet med en positiv inkomst, de flesta går back och måste subventioneras av skattebetalarna.

När staten spenderar pengar tar den från ett ställe och flyttar till ett annat och ingen rikedom skapas. När privatpersoner spenderar pengar är det alltid potentiellt välståndsskapande.

Källa: Bastiat Institute.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.