Diskriminera mera

Med anledning av gårdagens artikel tänkte jag skriva lite om rätten att diskriminera. Det finns en del liberaler och även libertarianer som inte fullt ut skriver under på att detta är en av de mest grundläggande rättigheterna i ett fritt samhälle. Framförallt brukar det vara svårt att acceptera när det gäller handel, där vissa frihetsvänner ser det som en inskränkning av en individs frihet. Detta brukar dock bara gälla när en konsument blir diskriminerad av ett företag, förmodligen för att det är då som diskrimineringen blir som mest synlig. Om man däremot vänder på steken blir det uppenbart hur absurt det är att förbjuda diskriminering.

Ingen skulle exempelvis ifrågasätta att en konsument har rätt att vägra handla av ett visst företag pga. att ägaren tillhör en religion som konsumenten ogillar. Även om företaget har exakt den produkt till exakt det pris som konsumenten är ute efter så kan man ändå inte tvinga denne att handla av dem. Och i det här fallet är det ju just diskriminering som kunden ägnar sig åt – fullkomligt godtycklig diskriminering baserat på ägarens personliga egenskaper. Och precis på samma sätt som att kunden har rätt att diskriminera mot företaget, har företaget även rätt att diskriminera mot kunden. Handel är handel, helt oavsett vilka parter som är involverade; företaget säljer en produkt och köper pengar av kunden, medan kunden säljer sina pengar och köper en produkt av företaget. Detta är två sidor av samma mynt. Om den ena parten har rätt att diskriminera måste den andra också har det. Om företaget inte får diskriminera mot kunden så kan inte kunden ha rätt att diskriminera mot företaget.

Ännu tydligare blir detta när man undersöker vad handel är, dvs. ett frivilligt utbyte där två parter går med på att byta värden med varandra. De avgör själva vilka villkor som måste uppfyllas för att de ska gå med på bytet, ex. pris, kvalitet och mängd, men det kan lika gärna finns helt andra krav också, exempelvis hårfärg, hudfärg, religion, andedräkt eller klädsel. Att neka ett handelstillfälle pga. de personliga egenskaperna hos den man handlar med är precis lika giltigt som att säga nej pga. priset. Handel är ett tursamt privilegium – att någons preferenser råkar vara motsatsen till ens egna. Detta är inte en rättighet.

Och hur många personer har inte sagt nej till handel pga. att de tycker att personen de gör affärer med verkar skum? Dvs. deras fördomar om personen har gjort att de berövat denne ett handelstillfälle, även ifall han eller hon i själva verket var fullkomligt pålitlig. Ingen skulle hävda att man inte har rätt att säga nej i en sådan situation, men ändå finns det personer som hävdar att i vissa andra situationer bör det inte vara tillåtet att låta ens fördomar avgöra vem man gör affärer med. Om vi dock ska förbjuda vissa typer av diskriminering måste vi alltså logiskt sett förbjuda alla typer av diskriminering, och då blir det också omöjligt att ha en marknadsekonomi, just eftersom rätten att diskriminera är en absolut nödvändighet för ett fritt samhälle.

2 reaktioner på ”Diskriminera mera”

  1. Det finns en ganska klar anledning till varför man vill förbjuda just företag från att diskriminera, och det är för att man generellt sett avskyr kapitalismen. Så enkelt är det tyvärr. :/

    Självklart borde man få diskriminera vid handel, precis som jag diskriminerar när jag umgås med folk jag gillar (istället för att umgås med dem jag inte gillar), eller som dig som läser det här diskriminerar när du läser det här istället för att läsa något annat.

  2. Väldigt intressant! En liten ögonöppnare.
    Något mer rättvist skulle jag inte kunna tänka mig att diskrimineringsrätten ska gälla åt båda hållen.

    Själva lagstiftningen om diskriminering är ju faktiskt en frihetsberövan av företagen och en dumförklaring av konsumenterna som låter staten föra deras talan. Själva grundtanken med att staten ska sköta vår talan är för att det är åsikter som ”vi alla delar”. Men, det är ju långt ifrån alltid som det blir så som det är tänkt. Som t ex det företag som blev dömt för att de inte anställde den religösa mannen som vägrade ta en kvinna i hand…

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *