Alexis de Tocqueville för 170 år sedan

En god vän skickade följande citat till mig, som skrevs för ca. 170 år sedan, och handlar om vår nuvarande dekadens.

Nedanstående skrevs av Alexis de Tocqueville, som definierar den nuvarande välfärdsstaten, och är hämtat från hans essä om demokratisk despotism:

”Den typ av förrtyck som hotar demokratiska nationer är olikt allt som tidigare har existerat i världen; ingen i vår samtid kommer att kunna hitta en liknande prototyp i sina minnen. Jag söker förgäves efter ett uttryck som på ett korrekt sätt kan förmedla hela idén så som jag har bildat mig en uppfattning om den; de gamla orden despotism och tyranni är opassande: saken i sig är ny, och eftersom jag inte kan namnge den måste jag försöka att definiera den.

Över detta människosläkte står en kollosal och beskyddande kraft, som själv tar på sig uppdraget att säkra deras tillfredsställelser och vaka över deras öde. Denna makt är absolut, minutiös, vanlig, omtänksam och mild. Den skulle vara som en förälders auktoritet om dess syfte, likt förälderns, var att förbereda människor på vuxenlivet; men den söker tvärtom att hålla dem i en evig barndom: den nöjer sig med att folk glädjas, så länge de inte tänker på något annat än att glädja sig.

För deras lycka jobbar en stat villigt, men den väljer att vara den enda aktören och den enda skiljedomaren när det gäller denna lycka; den tillhandahåller deras säkerhet, förutseer och tillhandahåller deras nödvändigheter, främjar deras välbehag, sköter alla deras huvudsakliga angelägenheter, styr deras industri, reglerar och delar upp arvegods: vad återstår förutom att bespara dem från att bry sig om att tänka och förlösa dem från levandets alla problem?

Efter att således ha tagit varje samhällsmedlem i sitt mäktiga grepp och format honom efter behag, sträcker den högsta makten sin arm över hela samhället. Den täcker samhällsytan med ett nätverk av små, komplicerade, regler, minutiösa och enhetliga, och inte ens de mest originella sinnena eller de mest energetiska karaktärerna kan penetrera dem, och stiga över massan. Människans vilja har inte krossats, men den har mjukats upp, böjts och styrts; människor tvingas sällan att agera efter den, men de är konstant hindrade från att agera. Sådan makt förstör inte, men den förhindrar existens; den tyranniserar inte, men den sammanpressar, försvagar, kväver, och fördummar ett folk tills varje nation har reducerat till en flock timida och företagsamma djur, över vilka staten agerar herde.

… Jag har alltid trott att denna träldom, av det vanliga, tysta och fromma sätt som jag just har beskrivit, lättare kan kombineras än vad som vanligen förstås med några av de yttre formerna av frihet, och att den även kan etablera sig under förespegligen om folkets suveränitet.”

Läs även denna artikel, i The Freeman, När det naturliga blir onaturligt samt denna artikel av Stefan Molyneux, eller se denna video.

Dela för frihetens skull

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *