Om fri invandring och påtvingad integration

I

Det klassiska argumentet för fri invandring lyder på följande sätt: Under i övrigt lika förhållanden flyttar affärsverksamheter till låglöneområden, och arbetskraft flyttar till höglöneområden, och därför skapas en tendens mot en utjämning av lönenivåer (för samma typ av arbete) och en optimal lokalisering av kapital. Ett tillflöde av invandrare till ett höglöneområde av en given storlek kommer att sänka de nominella lönenivåerna. Emellertid kommer det inte att sänka de reella lönenivåerna om befolkningen är lägre än sin optimala storlek.

Läs hela artikeln, av Hans-Hermann Hoppe.

Se Hans-Hermann Hoppes artikelarkiv.

Inlägget postades i Blogg. Skapa ett bokmärke för länken.

8 kommentarer till ”Om fri invandring och påtvingad integration

  • Klassisk och, som vanligt, grym artikel av Hoppe. Jag tror att libertarianer måste släppa en hel del av det liberala tankegodset, till exempel idén om ”öppna gränser”.

  • Jag vågar påstå att man inte ska ställa sig bakom ”fri invandring” ö.h.t. Har man en välfärdsstat är det otänkbart, som du skriver, och har man ett fritt samhälle kan det inte existera någon ”fri invandring” helt enkelt eftersom all egendom är privat och det då är upp till de enskilda ägarna om de vill ha ”invandring” (om man ens kan tala om invandring i ett fritt samhälle).

  • Jag måste tyvärr erkänna att jag är en av dem som ännu inte helt förstått Hoppe. Jag hänger med ända fram till de två sista styckena, men där blir jag förvirrad. Jag förstår helt enkelt inte hur privata markägares rätt att diskriminera och inkludera/exkludera andra människor gagnas av att staten tar över beslutet. Måste inte det vara genom att få ökad rättighet till diskriminering som läget förbättras? Och inte av att staten följer en bättre plan?

  • Självklart skull det vara att föredra Jakob, men det skulle aldrig vara aktuellt i dagens system. Sista två styckena kan du se mer som en policy för att minimera skadan i dagens system (vilket är lite ovanligt att professor Hoppe har den typen av kommentarer i sina artiklar), men det blir lite som att prata om 12% eller 5% skatt, det som är att föredra är självklart 0%. Det professor Hoppe förespråkar är självklart ett helt fritt samhälle.

  • Poängen är att minarkister accepterar existensen av en stat under förutsättning att staten enbart finns till för att skydda privata individers rättigheter.

    Eftersom man i ett fritt samhälle måste ha markägarens rätt att beträda hans mark, borde det av minarkisternas egen logik följa att staten skyddar markägarnas rättigheter och därför inte tillåter så kallad fri invandring, då fri invandring leder till kränkning av markägarnas rättigheter.

    Vad Hoppe gör är att visa att minarkisterna även enligt deras egen övertygelse borde vara emot fri invandring i ordets konventionella betydelse, trots att det är väldigt få minarkister som har förstått det. Med andra ord förstår Hoppe minarkismen bättre än minarkisterna själva. Just den insikten har rätt många minarkister svårt att svälja har jag märkt.

  • Jag tror minarkister har mer av ett liberalt ok att bära än vad vi har och fri rörlighet har varit en gammal liberal idé som många har svårt att släppa. Öppna gränser går också för många ihop med tolerans (som man inte måste vara ö.h.t. för att vara libertarian), kulturrelativism och en syn på individen som frånkopplad sitt sociala sammanhang.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *