Den kämpande servitören

Häromdagen åkte jag taxi hem sent på kvällen. Min chaufför var trevlig men något ny på jobbet och vi hjälptes åt att finna vägen. Jag noterade att han var klädd som en servitör med vit skjorta, svart fluga och en svart väst. Nyfiken som jag är så var jag tvungen att fråga hur det kom Läs mer om Den kämpande servitören[…]

Femte föreläsningen: Utlandsinvesteringar

Somliga kallar den ekonomiska frihetens program för ett negativt program. De säger: ”Vad vill ni liberaler egentligen? Ni är emot socialism, statlig interventionism, inflation, fackföreningsvåld, skyddstullar… Ni säger ’nej’ till allt.” Jag skulle vilja kalla detta påstående för en ensidig och grund formulering av problemet. Ty det är möjligt att formulera ett liberalt program på Läs mer om Femte föreläsningen: Utlandsinvesteringar[…]

Femte föreläsningen: Utlandsinvesteringar

Om jag säger att utlandsinvesteringar var 1800-talets största historiska händelse, måste ni tänka på alla de saker som inte kunde ha kommit till om det inte hade funnits utlandsinvesteringar. Alla järn­vägar, hamnar, fabriker och gruvor i Asien, och Suezkanalen, och mycket annat på västra halvklotet skulle inte ha byggts, om det inte hade funnits utlandsinvesteringar.

Demokratins vagga och grav

Om nu Grekland är demokratins vagga är det väl passande att landet också får visa vägen till slutdestinationen: fattigdom och civilisationens sammanbrott. Det representativa demokratiska systemet brukar framhållas som civilisationens höjdpunkt. Man kan dock argumentera för att representativ demokrati snarare är civilisationens slutfas. Demokrati betyder ju folkstyre, men vad betyder folkstyre? En möjlig tolkning är Läs mer om Demokratins vagga och grav[…]

Gabriel Wikström möter verkligheten

Gabriel Wikström beskriver på sin blogg hur han har ”avslutat debatten” om skolplikt ifrån 3-års ålder: För många verkar det vara svårt att hålla reda på vad debatten egentligen handlar om. Jag tycker att det är bra med skolplikt för det garanterar att alla barn går i skolan oavsett om deras föräldrar vill det eller Läs mer om Gabriel Wikström möter verkligheten[…]

Lagen är korrumperad!

Lagen är alltså till för att skydda individen, friheten och egendomen, och får sin legitimitet ur det faktum att vi alla har en mänsklig rättighet att försvara vår person, vår frihet och vår egendom. Stater såg dagens ljus när människor gick samman och organiserade denna sin rätt till självförsvar, och kanske anlitade en någon lämplig individ för att exekvera denna rätt. Men, människorna kunde inte delegera större befogenheter än de själva hade.

Myter och icke-lösningar

Ända sedan kraschen 2008 har det spekulerats vitt och brett om vad som orsakade krisen. Av alla olika förklaringar som dryftats är det två som tycks lyftas fram mer än andra: bankirernas girighet och avsaknaden av reglering och övervakning. Här är en tumregel som är bra att följa: varenda gång de flesta verkar vara överens om något som har med nationalekonomi att göra kan du utgå från att det inte stämmer. Den regeln håller i minst 9 fall av 10 och gör det sannerligen i det här fallet.

PFS 2011 Stephan Kinsella Correcting some Common Libertarian Misconceptions

Den andra dagen på PFS 2011 inleddes av Stephan Kinsella som pratade om vanliga missförstånd inom libertarianismen. Kinsella upphör aldrig att förvåna mig, det är få personer som är så oerhört produktiva och pålästa som han är. Som nära vän och informell student till Hans-Hermann Hoppe under 17 år så är han en av de Läs mer om PFS 2011 Stephan Kinsella Correcting some Common Libertarian Misconceptions[…]