Hoppes idé om secession i praktiken?

En god vän tipsade mig nyligen om denna video, som är en TED-video med Paul Romer, ekonom vid Stanford. I videon pratar Romer om något som han kallar Charter Cities.

Då jag såg videon slogs jag av hur nära det stämde in på det som Hans Hermann-Hoppes säger i det avslutande kapitlet i Democracy: The God That Failed.

Istället borde en modern liberal-libertariansk secessionsstrategi försöka efterlikna den europeiska medeltiden då Europa, från runt 1300-talet till en bra bit in på 1800-talet (då den moderna centralstaten trädde fram), kännetecknades av hundratals fria och självständiga städer, som existerade mitt i en dominerande feodal samhällsstruktur.

Genom att välja denna modell och försöka eftersträva ett USA med ett ökande antal stora och territoriellt frikopplade fria städer – en mångfald av Hong Kong, Singapore, Monaco och Liechentstein spridda över hela kontinenten – kan två annars ouppnåeliga centrala mål uppnås. För det första […] är en sådan strategi av småskaligt utträde mindre hotfull i ett politiskt, socialt, och ekonomiskt perspektiv. För det andra, genom att många olika områden över hela landet samtidigt följer denna strategi blir det svårare och svårare för centralstaten att ena den allmänna opinionen mot secessionisterna, något som är nödvändigt för att kunna uppbringa det populära stöd och frivilliga samarbete som krävs för att kunna bekämpa secessionen.

Personligen tycker jag att detta verkar mycket mera hoppfullt än Patri Friedmans idé om Seasteading. Tydligen är det rätt mycket som redan talar för att detta skulle kunna tänkas ske i Honduras, och jag kommer att försöka följa utvecklingen så gott det går.

Läs mer på CharterCities.org

2 reaktioner på ”Hoppes idé om secession i praktiken?”

  1. Profilbild

    Intressant.
    Delar av presentationen var mycket givande och ger ett något annorlunda perspektiv på frihet och man kan verkligen se hur detta skulle kunna genomföras. Tyvärr så har han inte tänkt igenom det hela till 100% då det var ett evigt tjat om regler och det hemska ordet skatter nämndes oxo i en positiv anda samtidigt som han försökte påvisa att dessa städer skulle vara baserade på frivillig samverkan. Med hjälp av Österrikare så kan det utvecklas till ett ännu bättre koncept-modell.
    Jag hoppas någon som känner HHH kan föreslå att han tar kontakt….

  2. Pingback: Statsnationalism contra ett skåneländskt fotbollslandslag | Halsingen

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *