Svenska frihetskämpar, förena eder! Bli Patreon

Fjärde föreläsningen: Inflation

Om tillgången på kaviar vore lika riklig som tillgången på potatis, då skulle priset på kaviar – det vill säga bytesförhållandet mellan kaviar och pengar eller mellan kaviar och andra varor – ändras avsevärt. I så fall skulle man kunna få kaviar med mycket mindre uppoffring än vad som behövs idag. Och likadant är det med penningmängden: om den ökar, minskas pengarnas köpkraft, och den mängd varor man kan erhålla för en sådan penningenhet minskar också.

När de amerikanska guld- och silvertillgångarna upptäcktes och exploaterades på 1500-talet, forslades enorma mängder ädla metaller till Europa. Resultatet av denna ökning av penningmängden blev en allmän tendens att priserna rörde sig uppåt. På samma sätt är det idag när en regering ökar mängden papperspengar: resultatet blir att penningenhetens köpkraft börjar minska, och därför stiger priserna. Detta kallas för inflation.

Läs hela artikeln, av Ludwig von Mises.

Läs de tidigare delarna av Ekonomisk politik.

Svenska frihetskämpar, förena eder! Bli Patreon

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *