Svenska frihetskämpar, förena eder! Bli Patreon

Hur vet vi vad vi vet?

När jag först la fram titeln på mitt tal, föreslogs det att jag borde lägga till frågan ”Hur vet vi när staten ljuger?” Jag vet inte om detta var ett försök att begränsa min presentation till 30 sekunder, för jag kan sammanfatta mitt svar med stand-up-filosofen George Carlins klassiska ord, ”min första regel är: tro inte på något som staten säger.”

Kurt Vonnegut gav liknande råd. På sin resa tillbaka till USA i slutet av andra världskriget, bad Vonnegut en vän berätta vad han hade lärt sig av sina krigsupplevelser. ”Att aldrig tro på något min regering säger till mig”, svarade vännen. Eftersom staten är förankrad i ett sådant nätverk av lögner, motsägelser, bedrägerier, och konflikter, kan man med säkerhet säga att politiska system, av sin natur, är helt i konflikt med verkligheten och måste ta till avsiktliga sanningsförvrängningar i ett försök att framstå konsekvent för den lättlurade allmänheten.

Läs hela artikeln, av Butler Shaffer.

Se Butler Shaffers artikelarkiv.

Inlägget postades i Blogg. Skapa ett bokmärke för länken.

Svenska frihetskämpar, förena eder! Bli Patreon

11 kommentarer till ”Hur vet vi vad vi vet?

  • Nu vet jag att det inte är du som skrivit artikeln, men när författaren börjar svamla om att AGW inte skulle stämma pga att Mars också verkar bli varmare då orkar jag nästan inte läsa längre. Mars har ingenting med AGW att göra.

    http://www.skepticalscience.com/global-warming-on-mars-intermediate.htm

    ”So the argument that Martian warming disproves anthropogenic global warming fails on two points – there is little empirical evidence that Mars is warming and Mars’ climate is primarily driven by dust and albedo, not solar variations.”

    Jag kan inte ta människor på allvar som uttalar sig tvärsäkert om saker de uppenbarligen inte förstår. Läs gärna mitt blogginlägg om detta fenomen.

    http://anarkokapitalist.blogspot.com/2011/06/sitter-och-lyssnar-pa-maggie.html

  • Jag håller helt med Niklas; varför svamlar, svamlar och svamlar han en massa, massa, massa ord om att det är inte alls säkert att en vet vad en tror att en vet – samtidigt som han helt omotiverat mitt i föreläsningen så utomordentligt och kategoriskt tvärsäkert om en visstidsintegral om utomordentligt kaotiska fenomen?!?

  • Niclas,

    Skepticismen till klimatforskningen inom Liberterianska cirklar är fullt berättigad. AGW med dess vaga och obevisade och ofta manipulerade slutsatser vad gäller människans åverkan på den annars så klimat stabila planeten* vi bor på är ett typexempel på hur vissa beslutsfattare har lyckats lura sig själva att tro på något så befängt att vi människor är finnar på planetens ansikte och att vi dessutom skulle kunna beskatta andra för att lösa detta fiktiva problem.
    Butler Schaffers komiska exempel om Mars sökte att dra en parallel mellan jordens idotiska jakt på mer skatter till en planet vars avsaknad av människor påvisar hur vi egentligen, utifrån ett klimat perspektiv, är ieffektuella småprickar på vår planet som går och hittar på vansinniga hjärnspöken för att lura pengar av varandra. Det finns så många andra RIKTIGA miljöproblem som vi bör attackera, döende floder, utfiskning och utplåning av uråldrig regnskog. Ansvaret till det sistnämnda kan till en mycket stor del attribueras till AGW religionens präster som yrkar etanolens fördelar och som i min åsikt bör förlöjligas som de Sociopater de i själva verket är.

    Butler Schaffer är en man som besitter intellektuella hästkrafter långt bortom de självutnämnda klimat kungarna på IPCC och han kan och har belyst ett av de stora problemen med vårt samhälle. Vi, och somliga mer än andra, är väldigt lättlurade.

    (stabil=sarkasm! – utifall det skulle behöva förklaras)

  • Ett tillägg. Jag skulle vilja bidra till att för att för att en gång för alla få tyst på AGW alarmisterna vad gäller deras tappra men helt förblindade försök att få oss att tro att vetenskapen är bortom all kritik och att det skulle finnas något Konsensus bland forskare i ämnet. Detta är ren och skär lögn.

    Varsågod och läs en av de minst 900 ”Peer Reviewed Articles” som finns gratis tillgängliga. Dessa artiklar är utvalda på sajten och berör dessutom kärnan i ämnet och det är i stor kontrast till IPCC religionens hopkok av artiklar om bl.a. effekter av klimat förändringar. Det är trevligt att läsa om isbjörnar på isflak men det har ingenting att göra med om människan är ansvarig för ”katastrofal” uppvärmning som vi ”får” höra i gammelmedierna.

    Gång efter annan har dessa alarmister åkt på pumpen med lögner och manipulering av tabeller och grafik, nån gång får dom väl ge sig…men det så klart, vem tror att dom kommer rösta bort sina egna jobb, sina statliga anslag och sitt eget inflytande,,,?

    http://www.populartechnology.net/2009/10/peer-reviewed-papers-supporting.html

  • HQ,
    det är inte enbart politiker och alarmister som tror på att det under senare tidsperioder sker en global uppvärmning som sammanfaller med ökad CO2 i atmosfären. Och som i sin tur rimligtvis kommer att avsevärt tidsfördröja nästa istidsperiod. Jag ansluter mig faktiskt också till denna trosuppfattning, och anser samtidigt att anarkokapitaismen överträffar den parlamentariska demokratin och det territoriella våldsmonopolet med råge! Så det så…

  • Hej Uno,

    AGW anhängare vill ofta presentera deras position som vetenskaplig och bevisad vilket är helt uppåt väggarna. Jag har ingenting emot någon som tror på något. Däremot tycker jag illa om lögner.
    Intressant bara att analyser de senaste isborrningarna klart och tydligt påvisar sambandet mellan global temperatur och CO2 lite annorlunda än vad allmänheten fått intutad i sig. CO2 följer temperaturen och inte tvärtom och is snitt följer CO2 kurvan jordens temperatur hela 800 år senare…. Detta borde finnas på tidningars första sidor men det gör de inte..

    AGW är en genomrutten kampanj från början till slut och jag hoppas dess självmord är nära förestående så vi kan fokusera på riktiga miljöproblem…

  • AGW

    1. Samtidigt som Jorden har blivit varmare, har också övriga planeter i solsystemet blivit varmare. Solen måste därför ha en stor betydelse för klimatet.

    Solens magnetfält förändrar sig över tiden och även UV-strålningen. En trolig förklaring är att Solen påverkar molnbildningen. En minskning av molnen med 1 % höjer temperaturen på Jorden med 0,7 grader.

    Jämför med lögnen att freoner skapar ozonhål. Ozonhål skapas inte där freonerna släpps ut, i Europa och i USA, utan vid polerna där inga människor bor. Freongas är tyngre än luft, men all freongas som släpps ut ”råkar” blåsa bort till enbart två ställen – Sydpolen och Nordpolen. Men det skapas inga ozonhål över Europa och USA där gasen släpps ut. Gasen är visst ”tränad” för att färdas till polerna och där käka upp ozonet.

    Den riktiga förklaringen till varför ozonhål uppkommer vid polerna är att det är UV-strålningen ifrån Solen som skapar ozonet. UV-strålningen slår i sönder syremolekylerna som består av två syreatomer. Syreatomerna har benägenheten att bilda en molekyl som består av två syreatomer. Ibland bildas dock ozon som består av tre syremolekyler.

    Under den 6 månader långa polarnatten finns ingen UV-strålning och inget nytt ozon bildas. Gammalt ozon blåser bort och ett ozonhål bildas. En annan faktor är att UV-strålningen över tiden kan variera kraftigt och därmed varierar också bildningen av ozon.

    2. Det finns inget historiskt samband mellan ökningen av koldioxid och en ökad värme. Sambandet är tvärtom att värmen ökar innan koldioxiden ökar.

    3. Istider har förekommit när halten av koldioxid har varit 20 gånger högre än idag.

    4. Gaser kan inte fungera som värmeisolering och vi använder inte koldioxid som isolering i våra bostäder. Värmestrålning ifrån jordytan kan värma upp koldioxiden, men koldioxiden kommer därefter att med ljusets hastighet att överföra värmen till sin omgivning, och överföringen av värmestrålning till rymden sker på 20 millisekunder.

    5. Halten av koldioxid är extremt låg i atmosfären. Växtligheten har använt koldioxiden till att skapa allt syre i atmosfären. Mikroskopiska organismer i haven har i sin tur använt koldioxiden till att skapa stora mängder kalksten. Problemet är tvärtom att halten av koldioxid är för låg. Vid 250 ppm koldioxid börjar växterna att dö ut.

  • Det Hitler sa, det ser du om du läser Mein Kampf, var att judarna ljög stort och att folk då trodde på judarna eftersom vanligt folk aldrig var fräcka nog att ljuga så stort själva. Sedan har judisk media förvanskat detta ”Hitler-citat” till att bli att Hitler sa att det var han själv som ljög så stort, vilket naturligtvis ingen politiker någonsin skulle säga oavsett om det var sant eller ej. Med andra ord tillhör fler än man kan tro ”Homo Dummus”…

    • Well, det verkar råda delade meningar om det är Hitler eller Goebbels som sa det, och om vem eller vilka. Passagen i Mein Kampf lyder, iaf enligt Wikipedia:
      ”But it remained for the Jews, with their unqualified capacity for falsehood, and their fighting comrades, the Marxists…by placing responsibility for the loss of the World War on the shoulders of Ludendorff they took away the weapon of moral right from the only adversary dangerous enough to be likely to succeed in bringing the betrayers of the Fatherland to Justice. All this was inspired by the principle— which is quite true in itself — that in the big lie there is always a certain force of credibility; because the broad masses of a nation are always more easily corrupted in the deeper strata of their emotional nature than consciously or voluntarily; and thus in the primitive simplicity of their minds they more readily fall victims to the big lie than the small lie, since they themselves often tell small lies in little matters but would be ashamed to resort to large-scale falsehoods. It would never come into their heads to fabricate colossal untruths, and they would not believe that others could have the impudence to distort the truth so infamously.”

      Jag har inte läst Mein kampf, och kommer sannolikt inte göra det heller, men visst pratar han om att judarna använde sig av den tekniken. Dock höll han ju med om det är en fungerande teknik.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *