Hur Keynes räddade Sverige?

Washington Post (WaPo) hade nyligen en artikel som SvD uppmärksammade med titeln ”Fem lektioner i ekonomi från Sverige – återhämtningens rockstjärna””. Även om det nu är sant att den svenska ekonomin återhämtade sig ganska snabbt efter den korta krisen, är WaPos analys mer ett uttryck för önsketänkande än faktabaserade påståenden. Det är sant att de Läs mer om Hur Keynes räddade Sverige?[…]

Hur Keynes räddade Sverige?

Washington Post (WaPo) hade nyligen en artikel som SvD uppmärksammade med titeln ”Fem lektioner i ekonomi från Sverige – återhämtningens rockstjärna””. Även om det nu är sant att den svenska ekonomin återhämtade sig ganska snabbt efter den korta krisen, är WaPos analys mer ett uttryck för önsketänkande än faktabaserade påståenden. Det är sant att de Läs mer om Hur Keynes räddade Sverige?[…]

Sjätte föreläsningen: Politik och idéer

Under upplysningstiden, under de år då nordamerikanerna lade grunden för sin självständighet, och några år senare, då de spanska och portugisiska kolonierna förvandlades till självständiga nationer, var den förhärskande stämningen inom den västerländska civilisationen optimistisk. På den tiden var alla filosofer och statsmän helt övertygade om att de levde i början av en ny tidsålder, Läs mer om Sjätte föreläsningen: Politik och idéer[…]

Sjätte föreläsningen: Politik och idéer

Under upplysningstiden, under de år då nordamerikanerna lade grunden för sin självständighet, och några år senare, då de spanska och portugisiska kolonierna förvandlades till självständiga nationer, var den förhärskande stämningen inom den västerländska civilisationen optimistisk. På den tiden var alla filosofer och statsmän helt övertygade om att de levde i början av en ny tidsålder, Läs mer om Sjätte föreläsningen: Politik och idéer[…]

Nationalarenor, korruption och inkompetens

Den naiva föreställningen att Sveriges politiker är av en ädlare sort som inte ger efter för mutor och korruption har mer och mer börjat krakelera i mötet med verkligheten. Fler och fler exempel uppdagas. Ett aktuellt fall är den nya ”nationalarenan” i Solna, där ansvarig politiker via egen konsultfirma tagit betalt för och rekommenderat projektet Läs mer om Nationalarenor, korruption och inkompetens[…]

Varför lyckoforskning är nonsens

En modern företeelse som har vunnit viss acceptans är den så kallade lyckoforskningen, som påstår sig kunna mäta och kvantifiera lycka, både hos och mellan personer. För att få en uppfattning om den typ av absurditeter man kan tänkas läsa om man ger sig på att försöka förstå detta stadigt växande “vetenskapsområde” kan vi till Läs mer om Varför lyckoforskning är nonsens[…]

Varför lyckoforskning är nonsens

Det yttersta målet för mänskligt agerande är alltid att tillfredsställa den agerande människans begär. Det finns inget mått på större eller mindre tillfredsställelse annat än enskilda värderingar, som är olika för olika människor och för samma människor vid olika tillfällen. Vad som gör att en människa känner sig otillfredsställd och mindre otillfredsställd fastställs av honom själv med hjälp av den måttstock som utgör hans vilja och omdöme, från hans personliga och subjektiva värderingar.

Den politiska staten är civilisationens slut

Nedan följer det bidrag som placerade sig på andraplats i den uppsatstävling som genomfördes och avslutades nyligen. Detta bidrag har skrivits av Hans Palmstierna. Vi tackar Hans för bidraget och gratulerar honom till andraplatsen. ”Conquest, confiscation, the erection of the State; then the sequences which we have traced in the course of our own civilization; Läs mer om Den politiska staten är civilisationens slut[…]

Den politiska staten är civilisationens slut

Det är värt att påminna om att en gång i tiden fanns det något som kallades civilsamhället. Civilsamhället var det frivilliga ansvar som individer antog, det frivilliga samarbete som människor ingick, för att de önskade att leva under organiserade former. Inom civilsamhället främjades dygder som hederlighet, hårt arbete, ansvarstagande och traditioner. Detta var tvunget för att garantera att ett samhälle som hade mycket mindre resurser än vi har idag skulle överleva.

Gabriel Wikström drömmer om Marx

Gabriel Wikström romantiserar över att det är Marx som egentligen kan förklar vår tids finanskris. Via Sven-Eric Liedman har han hittat en artikel i The New Yorker under titeln The return of Karl Marx och även nu nyligen skrev Göran Rosenberg i DN under titeln Marx och krisen. Man tar sig för pannan. Gabriel Wikström Läs mer om Gabriel Wikström drömmer om Marx[…]