Rapport från Istanbul

Den 18 maj höll jag ett föredrag på Liberal Economics Congress i Istanbul om den pågående Euro-krisen. Jag argumenterade för att den uppstod pga. att europeiska stater ”räddade” bankerna i samband med finanskrisen, och därmed drog på sig enorma statsskulder och förhindrade ekonomin från att återhämta sig. Jag påpekade också att Euro-samarbetet innebar en stor Läs mer om Rapport från Istanbul[…]

Frige Domenic

Journalisten Dawit Isaak har suttit fängslad sedan den 23 september 2001. Det har skrivits flera spaltmeter om Dawit i princip alla medier och ett flertal stora manifestationer har ägt rum. Domenic har varit kidnappad av svenska staten i snart 2 år nu. Det har inte skrivits om Domenic i svenska medier, inga stora manifestationer har Läs mer om Frige Domenic[…]

Inflation är stöld, både förr och nu

Frihetens filosofi är ett starkt budskap. Du äger rätten till ditt liv. Du har friheten att bestämma över dig själv. Dina tillgångar är frukten av ditt arbete d.v.s. din tid, din energi och din talang. Hur kan det komma sig att statsmakter, regeringar, kungar, bankelit och centralbanker i alla tider försökt minska vår frihet dels Läs mer om Inflation är stöld, både förr och nu[…]

Inflation är stöld, både förr och nu

Hur kan det komma sig att statsmakter, regeringar, kungar, bankelit och centralbanker i alla tider försökt minska vår frihet dels genom beskattning men även genom inflation? Inflation är stöld, både förr och nu. För att kunna förstå varför inflation skapas och hur detta kan fortgå måste vi undersöka vilka som tjänar på inflationen. För att komma dithän måste vi först förstå vårt monetära system och vad inflation egentligen är.

Mänskligheten vs. jorden

I DN kan man läsa en kolumn av Lena Andersson som tar upp den fiktiva rättegången som (S)R sände, där jorden ställde mänskligheten inför rätta. Förutom lite förvirrat prat om tvingande globala regleringar, individuella utsläppskuponger, och behovet av en världsregering som influeras av en liten grupp forskare (förstår faktiskt inte riktigt om hon förespråkar detta Läs mer om Mänskligheten vs. jorden[…]

Rapport från Spanien

Sedan en och en halv månad tillbaka är jag bosatt i Madrid, Spanien, där det just nu pågår en massprotest på ett torg, Puerta del Sol, i mitten av Madrid. Så vitt jag förstår började det med ett fåtal personer som startade en fredlig sittprotest och blev attackerade och bortsjasade av polisen. Dagen efter dök betydligt fler personer upp, och nu i dagsläget bokstavligen bor tusentals spanjorer på torget, i vissa fall i tält, och i andra fall i en sovsäck under bar himmel. Protesterna har även spridit sig till andra städer i Spanien och är en uttalad reaktion på det politiska systemet. Det handlar om att folk känner sig maktlösa.

Demonstranterna, som leds av folk som egentligen endast kan kallas vänster och radikalvänster men som även innefattar många på högerskalan, har insett att något är fel med dagens system. Banksystemet är galet, politikerna är korrupta, och korporativismen är utbredd. Dock, om man tittar på vad alla dessa saker har för gemensam nämnare är det, precis som Joakim Fagerström sade i sitt utmärkta tal på Freedomfest, staten och politikerna. Detta förbises dock helt och hållet, och den grupp som påstås leda demonstrationen, ”Democracia Real Ya!” (betyder ungefär Verklig Demokrati Nu!), uttrycker en önskan att lösa problemen med ”mer demokrati”, vilket kommer att leda till mer makt åt… wait for it… staten och politikerna.

[…]

Guldmyntfoten

Många är de varor som genom historien agerat betalningsmedel. Snäckor, får och till och med cigaretter är några av de föremål som använts. Men det är ädelmetallerna, guld och silver, som framför andra alltid föredragits av människan. På grund av deras fysiska, kemiska och estetiska särdrag har de varit, och är, universellt åtråvärda som värdebevarare Läs mer om Guldmyntfoten[…]

Guldmyntfoten

Många är de varor som genom historien agerat betalningsmedel. Snäckor, får och till och med cigaretter är några av de föremål som använts. Men det är ädelmetallerna, guld och silver, som framför andra alltid föredragits av människan. På grund av deras fysiska, kemiska och estetiska särdrag har de varit, och är, universellt åtråvärda som värdebevarare Läs mer om Guldmyntfoten[…]

Definition av staten och samhället

Orden ”stat” och ”samhälle” används ofta synonymt, inte minst inom politik och politisk debatt. Men syftar egentligen på två distinkt olika saker, som inte nödvändigtvis är överlappande. Två av de viktigaste begrepp som används i diskussioner om frihet är ”staten” och ”samhället”, men det är ofta långt ifrån självklart vad som menas med dem. Delar Läs mer om Definition av staten och samhället[…]

Definition av staten och samhället

Diskussionen om individuell frihet återkommer ofrånkomligen till hur nyckelbegreppen stat, samhälle och regering definieras. Och om man fullfölja definitionerna av dessa begrepp är det en sak som snart blir uppenbar. De är mer än beroende på personlig uppfattning, som Oppenheimer föreslog: de involverar djupa ideologiska och historiska meningsskiljaktigheter med lika grundläggande svårigheter.

Rapport från lunchseminarium på Finansinspektionen

Måndag 16 maj höll jag ett lunchseminarium på Finansinspektionen. Jag hade blivit inbjuden att tala på temat ”Reglering, moralisk risk och bankkriser”. (Ladda ner presentation). Där var 50 åhörare och fullsatt, med ytterligare folk på väntelista. I seminariet diskuterade jag bankverksamhet i princip, talade om de två olika typerna av banking, dvs depositionsbank kontra lånebank och Läs mer om Rapport från lunchseminarium på Finansinspektionen[…]

Rapport ifrån Freedomfest 2011

Igår gick första Freedomfest i Sverige av stapeln på Myntkabinettet i Stockholm och det blev en dag som i varje fall överträffade mina förväntningar. Listan med talare var imponerande. Antalet besökare översteg 90 betalande personer och rymde både rutinerade och nya frihetskämpar från Frihetsfronten, Liberala partiet, Mises-Institutet m.m. Deltagarna strömmade till ifrån rikets alla hörn Göteborg, Malmö, Linköping, Sandviken osv.
[…]