Det man ser och det man inte ser, del 1

Det ligger en förrädisk enkelhet i argumentationen bakom marknadsregleringar. Det man direkt ser som en reglerings effekter är hur kapital dirigeras till den plats där det gör som mest nytta. Men det förrädiska i resonemanget ligger i det man inte ser – att varje reglering alltid innebär en förlust för samhället som helhet.

I ekonomin ger en handling, en vana, en institution, en lag, inte bara en effekt, utan en hel serie av effekter. Av dessa effekter är det bara den första som är omedelbar; den visar sig på samma gång som sin orsak, och man ser den. De andra följer först senare, och man ser dem inte. Man får vara glad om man förutser dem.

Det finns egentligen bara en skillnad mellan en dålig och en bra ekonom: den dålige nöjer sig med den synliga effekten, medan den gode räknar med både den synliga effekten och de som måste förutses.

Läs hela artikeln, av Fredric Bastiat.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *