Recension av Radicals for Capitalism

En politisk rörelses historia tar gärna sin utgångspunkt i de idéer den föds ur och syftar till att föra fram. Så är emellertid inte fallet i Brian Dohertys skildring av den libertarianska rörelsens framväxt och utveckling under 1900-talet: Radicals for Capitalism. Här ges inblick i det växelvis evolutionära och revolutionära skapandet av en högst radikal Läs mer om Recension av Radicals for Capitalism[…]

Recension av ”Radicals for Capitalism”

Det vore emellertid orättvist att hävda att Dohertys framställning är idélös eller huvudsakligen biografisk. De libertarianska idéerna är ständigt implicerade och nästan sipprar fram mellan raderna i denna ofta personliga skildring. Även om författaren inte explicit kungör de centrala idéerna, eller uttömmande beskriver filosofin, kommer läsaren ändå sannolikt att känna sig väl införstådd med det libertarianska tänkesättet när denne närmar sig bokens slut.

Tio anledningar att inte avskaffa slaveri

Slaveri har funnits i tusentals år, i alla möjliga samhällen och i alla världsdelar. Att föreställa sig ett mänskligt samhälle utan slaveri krävde en oerhörd ansträngning. Men då och då dök det upp excentriker som motsatte sig det, och de flesta av dessa hävdade att slaveriet var en moralisk fadäs som borde avskaffas. Sådana förespråkare Läs mer om Tio anledningar att inte avskaffa slaveri[…]

Den agerande människan, Kapitel 1.4

Rationalitet och irrationalitet; Den praxeologiska forskningens subjektivism och objektivitet Mänskligt agerande är av nödvändighet alltid rationellt. Begreppet ”rationellt agerande” är därför pleonastiskt och måste förkastas som sådant. När det appliceras på agerandets slutgiltiga mål är begreppen rationellt och irrationellt olämpliga och meningslösa. Det yttersta målet för en handling är alltid tillfredsställandet av några av den Läs mer om Den agerande människan, Kapitel 1.4[…]

Den agerande människan, Kapitel 1.4

Det yttersta målet för en handling är alltid tillfredsställandet av några av den agerande människans önskemål. Eftersom ingen är i stånd att ersätta den agerande individens värderingar med sina egna, är det lönlöst att bedöma andra människors mål och vilja. Ingen människa är kvalificerad att förklara vad som skulle göra en annan människa gladare eller mindre missnöjd.

Fest vid styrelseborden!

Kraftigt höjda arvoden i börsjättar berättar SvD. Det finns säkert börs-styrelser vars medlemmar är underbetalda, men ännu säkrare finns de som är klart överbetalda i relation till sin marginalnytta för bolagets aktieägare (t.ex pensionssparare). Dessvärre går det inte att avgöra vem som får för mycket och vem som får för lite eftersom arvodena inte sätts Läs mer om Fest vid styrelseborden![…]

Krig är ett statligt företag

Libertarianer och konservativa som argumenterar för ekonomisk frihet och mot statlig kontroll tenderar att föra fram både principiella och praktiska argument för sina ståndpunkter. Ta sjukförsäkringen, till exempel. Det principiella argumentet mot statlig reglering av sjukförsäkringen är tvåfaldig: (1) Ingen stat har rätt att diktera för någon vilken typ av försäkring som ska köpas eller Läs mer om Krig är ett statligt företag[…]

Nej, jordbävningen var inte bra för Japans ekonomi

När en naturkatastrof inträffar brukar det inte ta länge innan ekonomer och andra börjar tala om dess positiva effekter på ekonomin. Paradoxalt nog leder alltså den enorma materiella förstörelsen till att landet blir rikare på sikt. När Katrina slog till mot den amerikanska sydkusten konstaterade tidsskriften The Economist orkanen kommer att ha en positiv nettoeffekt Läs mer om Nej, jordbävningen var inte bra för Japans ekonomi[…]

Nej, jordbävningen var inte bra för Japans ekonomi

Nej, påståendet är precis så absurt som det låter och illustrerar på ett utmärkt sätt att nationalekonomi egentligen bara är sunt förnuft. Om något låter som en motsägelse så är det oftast en motsägelse. Om något låter vansinnigt så är det oftast vansinnigt. Även om det är nobelprisvinnande ekonomer och framstående tidsskrifter som påstår det.