En keynesiansk kritik av den österrikiska bakfylleteorin

Efter kursen i verlighetsekonomi har det kommit in en del frågor från deltagare. En av dessa gäller en kritik av den österrikiska konjunkturcykelteorin som ekonomipristagaren Paul Krugman publicerade år 1998. Här följer texten med mina kommentarer insprängda. A few weeks ago, a journalist devoted a substantial part of a profile of yours truly to my Läs mer om En keynesiansk kritik av den österrikiska bakfylleteorin[…]

En keynesiansk kritik av den österrikiska bakfylleteorin

Krugman börjar i god retorisk anda att ladda med lite känslor. Kraschen är naturligtvis inget straff för omoraliskt uppförande, det är bara en mekanisk konsekvens av ett visst agerande. Österrikisk ekonomi är en ”positiv” vetenskap i betydelsen värdefri, precis som all god vetenskap försöker vara.

Hayek vs Keynes, rond 2

För de som har missat det har Econstories.tv har precis lagt upp en ny rapvideo med Hayek och Keynes:

Texten:
INTRO: John Maynard Keynes. F. A. Hayek Round Two. Round 2.0 Same economists. Same beliefs. New microphones. New Mustaches. Let’s go. Let’s go. Let’s go.

KEYNES:
Here we are. Peace out. Great Recession. Thanks to ME. As you see. We’re not in a depression. Recovery. Destiny. If you follow my lesson. More Keynes. Here I come. Line up for the procession.

HAYEK:
We brought out the shovels and we’re still in a ditch. And still digging. Don’t you think it’s time for a switch from that hair of the dog. Friend the party is over, the long run is here, it’s time to get sober.
[…]

Högre inflation ger INTE lägre arbetslöshet

Vänsterpartiet försöker just nu återlansera deras gamla vanliga ekonomiska politik, vilket ger oss ett utmärkt tillfälle att dissekera några av deras mer absurda förslag. Det kanske mest uppseendeväckande är att de, liksom andra vänsterorganisationer, fortfarande klamrar sig fast vid den gamla myten om att högre inflation ger lägre arbetslöshet: Vi tror också att en höjning Läs mer om Högre inflation ger INTE lägre arbetslöshet[…]

Högre inflation ger INTE lägre arbetslöshet

Vänsterpartiet försöker just nu återlansera sin gamla vanliga ekonomiska politik, vilket ger oss ett utmärkt tillfälle att dissekera några av deras mer absurda förslag. Det kanske mest uppseendeväckande är att de, liksom andra vänsterorganisationer, fortfarande klamrar sig fast vid den gamla myten om att högre inflation ger lägre arbetslöshet: Vi tror också att en höjning Läs mer om Högre inflation ger INTE lägre arbetslöshet[…]

Den sista sovjetstaten

Karl Marx och Friedrich Engels beskriver i Kommunistiska Manifestet från 1848 hur underklassen, proletariatet, tar makten över demokratin, eller som de uttrycker det: ”det första steget i arbetarrevolutionen är att höja proletariatet till härskande klass, erövra demokratin”. Med hjälp av maktstrukturerna i demokratin ska de sedan införa proletariatets diktatur, som är tänkt att övergå i Läs mer om Den sista sovjetstaten[…]

Den sista sovjetstaten

Karl Marx och Friedrich Engels beskriver i Kommunistiska Manifestet från 1848 hur underklassen, proletariatet, tar makten över demokratin, eller som de uttrycker det: ”det första steget i arbetarrevolutionen är att höja proletariatet till härskande klass, erövra demokratin”. Med hjälp av maktstrukturerna i demokratin ska de sedan införa proletariatets diktatur, som är tänkt att övergå i Läs mer om Den sista sovjetstaten[…]

Till det klara tänkandets försvar

Det slutliga resultatet av att skydda folk från dåraktighetens effekter är att fylla världen med dårar. ~ Herbert Spencer Mitt akademiska liv på högskolan spenderades till stor del med att studera vad som då kallades “de fria konsterna”. Historia, geografi, ekonomi, filosofi, konst, litteratur, musik, psykologi och de sanna vetenskaperna tillhörde de olika ämnesområden vi Läs mer om Till det klara tänkandets försvar[…]

Till det klara tänkandets försvar

De vertikalt strukturerade systemen genom vilka den institutionella ordningen sedan länge har verkat är i ett tillstånd av kollaps. Till stor del på grund av teknik (t.ex. Internet) som sprider informationskontrollen till miljontals händer snarare än till bara ett fåtal. Våra samhälleliga system – och vårt tänkande – håller snabbt på att decentraliseras.

Klaus Bernpaintner ”Verklighetsekonomi”

Nu är samtliga avsnitt av kursen ”Verklighetsekonomi”, av Klaus Bernpaintner i samarbete med KTHs finanssällskap och Ludwig von Mises – institutet i Sverige upplagd på Vimeo, så nu kan ni avnjuta åtta fantastiska timmar med visdom och Österrikisk ekonomi. Se även Econ 101 för mer information om kursen.

Japan: En krossad ruta

Efter naturkatastrofen i Japan är det många som drar slutsatsen att den kraftigt ökade efterfrågan som följde i dess spår ändå förde något positivt med sig, såsom ökad sysselsättning och ökad produktion. Börstjänarens Henrik Hallenborg redogör för en gammal ekonomisk vanföreställning, som Frédéric Bastiat bekämpade redan i mitten av 1800-talet. En gammal vanföreställning Jordbävningen och Läs mer om Japan: En krossad ruta[…]

Japan: En krossad ruta

Efter naturkatastrofen i Japan är det många som drar slutsatsen att den kraftigt ökade efterfrågan som följde i dess spår ändå förde något positivt med sig, såsom ökad sysselsättning och ökad produktion. Börstjänarens Henrik Hallenborg redogör för en gammal ekonomisk vanföreställning, som Frédéric Bastiat bekämpade redan i mitten av 1800-talet. En gammal vanföreställning Jordbävningen och Läs mer om Japan: En krossad ruta[…]