Män(s)kliga rättigheter?

Tre stycken socialdemokratiska riksdagsledamöter skriver idag på Aftonbladet att de vill förbjuda svenskar att köpa sex utomlands.

Redan i inledande stycket visar artikelförfattarna en skamlös brist på insikt då de, som vanligt, kopplar samman prostitution med människohandel och pedofili. Givetvis är inte prostitution, något som ingås i frivilligt, att likställa med vare sig pedofili eller slaveri. Detta visar att de totalt missförstår begreppet frivillighet, något jag har skrivit om tidigare.

Artikelförfattarna skriver vidare att,

I stort sett alla som prostituerar sig vill lämna prostitutionen om de hade andra försörjningsalternativ.

Jaha? Det må så vara, men varför inte göra meningen ännu mera generell och säga,

I stort sett alla som jobbar vill lämna jobbet om de hade andra försörjningsalternativ.

Men betyder det att vi ska göra det olagligt att jobba? Förvisso finns det vissa socialister som vill förbjuda det så kallade ”löneslaveriet” men jag hoppas innerligt att dessa riksdagsledamoter inte tillhör dem.

Slutligen, om vi helt och hållet bortser från de praktiska problemen med, och vettigheten i, förslaget, och till och med accepterar grundpremissen att det inte är en mänsklig rättighet att köpa sex utomlands; innebär det då per automatik att vi ska förbjuda allting som inte är en mänsklig rättighet? Det kan knappast anses vara en mänsklig rättighet att ha en storbilds-TV i hemmet, men det betyder ju inte att vi ska förbjuda innehavet av dem.

Den mest grundläggande mänskliga rättigheten är frihet och rätten att bestämma över sitt eget liv och det är just detta som socialisterna först och främst vill begränsa så mycket som möjligt.

Tipstack till Erik

Dela för frihetens skull

3 reaktioner på ”Män(s)kliga rättigheter?”

 1. Profilbild

  De intressanta här är ju vad förslag som detta implicerar. Det är inte längre fallet att staten anses vara fursten över ett territorium eller en geografisk yta, utan snarare äger allt (och alla) som har med territoriet att göra. Oavsett om svenska statens undersåtar agerar i enlighet med andra furstars lagar och regler och oavsett om detta agerande sker inom dessa furstars territorium, så kräver svenska staten lydnad och makt.

  Den amerikanska staten gör sedan tidigare samma sak mot sina ”medborgare” – den som tjänar pengar eller rör droger etc utomlands ställs till svars för det i USA även om det skett lagligen i andra länder. Man har t o m stiftat lag om att den som tidigare varit amerikansk medborgare men flyttat utomlands och gett upp sitt medborgarskap i många år ska fortsätta betala amerikansk inomstskatt!

  Amerikanarna kan möjligen anse detta rimligt ur ett maktfullkomlighetsperspektiv. De är trots allt vår tids enda supermakt och har den militära kapaciteten att (kanske) genomdriva sådana absurda lagar och se till att de efterföljs. Men Sverige? Om svenska staten ska se till att svenska medborgare lyder under svensk lag på utländskt territorium måste man antagligen (efter hand) ge samma rätt till andra stater på svenskt territorium. Får vi i så fall se hur norrmän lyder under norsk lag och hur etiopier lyder under etiopisk lag… i Stockholm?

  Och om man tar det ett steg längre, vad blir effekten för den med dubbla medborgarskap – ska man lyda under bägge ”ägares” lagar och regler oavsett var man är? Och vad händer när lagarna kräver olika handlingar i samma situation?

  Jag kan se två möjliga ”lösningar” på problemet att staten kräver makt även utanför sitt territorium. Etatister kommer att kräva en världsstat som enda ”rimliga” steg framåt. Mindre maktälskande kommer att argumentera för en polycentrisk ordning. Den förra leder naturligtvis till kaos, terror och död. Den senare kan möjligen leda till slutet för statens era.

 2. Profilbild

  Ja precis, det är ju det som är grundproblemet, att det antas att man är evigt livegen, och att alla friheter bara är på nåds, redo att dras tillbaka närsomhelst. Men frihet är något man har, inte något man får, och statens huvudsakliga syssla är att ta frihet från oss, inte att ge den till oss.

 3. Profilbild

  Det finns ju ett visst komiskt värde i att fundera på detta ska genomföras rent praktiskt. Stora resurser måste till för att anställa poliser runt världen som kan kontrollera att vi sköter oss och säkerligen behöver vi inopererade RFID chips så vi inte går vilse bland de röda lamporna. Varför inte ett koppel?
  Förresten, finns det verkligen gratis sex? Normalt kostar det väl en middag åtminstone… eller att man klipper gräset…haha
  Jag har en kompis som ligger i en bitter skiljsmässa (sin andra) och som säger… ”Nästa gång ska känner impulsen att gifta mig ska jag istället söka upp någon jag tycker illa om och ge henne ett hus. Då slipper jag all misär i mitten… ”

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *