Svenska frihetskämpar, förena eder! Bli Patreon

Juholt fantiserar

Ingen har väl missat Juholts attack på elbolagen i sitt installationstal. Han säger bland annat:

Juholt gick också till offensiv mot avregleringar till exempel av elmarknaden.

– Vi är beredda att omreglera och påreglera om medborgarnyttan kräver det. Det behövs en tuffare övervakning av elmarknaden. Elbolagens orimliga överpriser slår hårt mot enskilda människor och begränsar basindustrins möjlighet till utveckling. Det måste bli ett slut på denna ödestro att marknaden med automatik klarar uppgiftem, sade Juholt.

Har vi en avreglerad elmarknad? Själva elnätet ägs av svenska staten och sköts av Svenska Kraftnät (statligt). Det finns olika leverantörer av elnät beroende på var du bor. Till elnätsföretaget får du betala ett abonnemang och en kostnad för elöverföring/kWh. För min egen del Fortum och då innebär det för de senaste tre månaderna:

 • Abonnemang 96 kr
 • Elöverföring 876,43 kr
 • Totalt 972,43 (inkl. moms 194,53 kr)

Sen måste du ha ett elhandelsföretag, det kan vara samma som elnätsleverantören eller en separat. I mitt fall har jag en separat Elverket Vallentuna, för tre månaders elförbrukning får jag betala:

 • Fast avgift 45,26 kr
 • Energiavgift 898,37 kr
 • Energiskatt 422,80 kr
 • Elcertifikatsavgift 86,55 kr
 • Moms 25% 377,62
 • Totalt 1830,60 kr

Att energiskatt och moms är direkta skatter är känt för alla. Även elcertifikatsavgiften är en form av skatt för att finansiera utbyggnad av förnybar energi. Med andra ord är hälften av din elräkning skatt som du betalar med redan skattade pengar. Förutom själva skatten så har vi det faktum att ett statligt bolag i form av Svenska Kraftnät sköter elnätet vilket ger noll incitament till kostnadseffektivisering och konkurrens. Att vi skulle ha en avreglerad elmarknad är bara lögn och ett dåligt skämt, den är reglerad in i minsta detalj och kraftigt beskattad. De enda ”överpriser” som existerar är statens omotiverade skatter.

Svenska frihetskämpar, förena eder! Bli Patreon

3 kommentarer till ”Juholt fantiserar

 • Den s.k. elmarknaden är inget annat än ett (delvis) outsourcat monopol med helt artificiella incitament som inte har ett dugg med marknaden att göra.

 • Man frågar sig hur det tänktes när det ”avreglerades”:

  1) de vet ju att marknaden ger vinst, nu tar staten hand om den via skatten
  2) man kan höja elpriset astronomiskt utan politiska beslut
  3) man kan skylla allt på marknaden
  4) man kan ge avregleringen dåligt rykte genom att alla ovanstående punkter

  Det ser nästan ut som en sammansvärjning mot folket, för att mjölka det, för att politikerna ska slippa ta ansvar för den nödvändiga utbyggnaden av kärnkraft/vattenkraft.

  Kraftnätet och produktionen fungerade bra innan, den var ett naturligt monopol. Hela den politiska manövern är förfelad, sett ur medborgarnas synvinkel. De har redan betalt skatt som betalt kraftverk och kraftnät, nu ska allt betalas gång på gång igen. Ur de statliga hjonens synvinkel är det däremot perfekt, medborgarna betalar gång på gång för ingenting, dessutom kan man kasta bort alla pengarna på vindsnurror som inget producerar men som är miljöväääänliga.

 • Det ska tilläggas att EU har beslutat att minska utsläppen av koldioxid. I Sverige produceras i stort sett ingen el ifrån fossila bränslen. Men svenska politiker har gått med på att vi i Sverige ska offra oss för övriga EU-länder.

  Svensk el ifrån vattenkraften ska vara uppbackning för den stora satsningen på vindkraft och solkraft i Tyskland och i Danmark. Samtidigt har ägarna (Vattenkraft och norska Statkraft) av kablarna till kontinenten inget intresse av att importera el ifrån EU-länderna när den är billig (när det blåser).

  Däremot är ägarna av kablarna intresserade av att hålla priserna uppe i Sverige genom att exportera elen. Detta är skälet till att vattenmagasinen töms i en svindlande fart. När vattenmaghasinen är tomma går det att hålla priserna uppe i Sverige av detta skäl.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *