Vikten av kapitalteori

I takt med att jag har läst förslag om ”lösningar” på finanskrisen från oräkneliga analytiker, inklusive professionella ekonomer, har jag bara blivit mera övertygad om vikten av kapitalteori. Man kan se detta på den skiljelinje som folk envisas med att rita upp mellan finansmarknaderna och den ”reella ekonomin”, en distinktion som är användbar för vissa Läs mer om Vikten av kapitalteori[…]

Öka ditt koldioxidavtryck

Nya upptäckter av den oärliga och institutionellt tjänande “vetenskapen” som ligger till grund för denna kampanj, kanske tvingar etablissemanget att leta efter ett nytt hot. Kanske kommer vi snart att bli tillsagda att det, precis som rymdfilmer varnat oss för, finns utomjordingar därute som snart kommer att attackera oss med sina massförstörelsevapen.

Stagnerande socialist-Sverige

Sverige blomstrar. Åtminstone i jämförelse med andra länder har Sverige presterat ganska bra under den finansiella krisen. Vissa människor, som Paul Krugman, tycks tro att det var de omfattande räddningsaktionerna och nationaliseringen av privata företag i början av 1990-talet som ”räddade” Sverige från marknadens påtvingande katastrof. Även om det är sant att en bank förstatligades Läs mer om Stagnerande socialist-Sverige[…]

Stagnerande socialist-Sverige

Sverige blomstrar. Åtminstone i jämförelse med andra länder har Sverige presterat ganska bra under den finansiella krisen. Vissa människor, som Paul Krugman, tycks tro att det var de omfattande räddningsaktionerna och nationaliseringen av privata företag i början av 1990-talet som ”räddade” Sverige från marknadens påtvingande katastrof. Även om det är sant att en bank förstatligades Läs mer om Stagnerande socialist-Sverige[…]

Hur du blev en slav

Om människor tror att de är fria kommer de att producera mycket mer för sina bönder. Det bästa sättet att upprätthålla denna illusion av frihet är att ge en del av boskapen anställning hos husbonden. De kor som blivit beroende av den befintliga hierarkin kommer då att attackera någon annan ko som visar på våldet, hyckleriet och omoralen i att äga människor.

Ett debattinlägg om anarkokapitalism

Martin Ekberg skrev nyligen en artikel där han kritiserade anarkokapitalism ur ett objektivistiskt perspektiv. Hans argument är väldigt vanliga bland personer som inte är bekanta med anarkokapitalism, och vi bestämde oss därför att ta tillfället i akt att bemöta dessa här. Ekbergs artikel var ursprungligen skriven på engelska, och vi har därför översatt den till Läs mer om Ett debattinlägg om anarkokapitalism[…]

Ett debattinlägg om anarkokapitalism

Kapitalism innebär ett ekonomiskt system där produktionsmedlen är privatägda och används i vinstsyfte, och där priser, utbud, efterfrågan, handel och investeringar bestäms fritt av marknaden. Detta innebär i sin tur att mängden kapitalism står i direkt motsats till mängden statlig makt, dvs. ju mindre stat desto mer kapitalism. Ankap, som inte förespråkar någon form av stat, utgör därmed maximal kapitalism.