Bortom Är och Borde

[Från Liberty, november 1988] Professor Hans Hoppe, en relativt nylig invandrare från västtyskland, har fört med sig en enorm gåva till den amerikanska libertarianska rörelsen. I ett bländande genombrott för politisk filosofi i allmänhet och libertarianism i synnerhet har han lyckats besegra den kända “är/borde, faktum/värde“-dikotomin som har plågat filosofin sedan skolastikernas tid, och som Läs mer om Bortom Är och Borde[…]

Bortom Är och Borde

Och ändå har Hans Hoppe, anmärkningsvärt och på ett utomordentligt sätt, visat att jag har fel. Han har gjort det: han har härlett en anarko-Lockeansk rättighetsetik från självklara axiom. Inte nog med det: han har visat att det, precis som med aktionsaxiomet i sig, är omöjligt att förneka eller inte samtycka med den anarko-Lockeanska rättighetsetiken utan att omedelbart falla in i självmotsägelse och att motbevisa sig själv.

Guldmyntfoten dör aldrig

Men det finns en sak som de skulle kunna låta hända omedelbart: låt marknaden skapa en egen guldmyntfot genom att tillåta verklig innovation och valfrihet på valutaområdet. Det är en rimlig gissning att guldmyntfotens motståndare skulle motsätta sig även detta eftersom, som Alan Greenspan själv en gång erkände, de människor som motsätter sig guld är i slutänden emot människans frihet.

De sjunkande prisernas malström

Denna artikel publicerades ursprungligen i februari 2009. Precis som under den Stora Depressionen och andra ekonomiska kriser har skrämselpropagandan gått på högvarv. Det stora spöket är deflationen, med vilket i allmänhet menas sjunkande priser. Detta i stark kontrast till klagosången om för höga priser, som sjöngs högt och vitt då oljepriset nästan dagligen nådde nya Läs mer om De sjunkande prisernas malström[…]

De sjunkande prisernas malström

Denna artikel publicerades ursprungligen i februari 2009. Precis som under den Stora Depressionen och andra ekonomiska kriser har skrämselpropagandan gått på högvarv. Det stora spöket är deflationen, med vilket i allmänhet menas sjunkande priser. Detta i stark kontrast till klagosången om för höga priser, som sjöngs högt och vitt då oljepriset nästan dagligen nådde nya Läs mer om De sjunkande prisernas malström[…]

Statens paradoxer: Rättvisa

De så kallade liberala demokratierna i västerlandet verkar alla utvecklas till välfärdsstater av olika storlek och omfång. Vissa stater, likt den svenska, blir byråkratier av enorma mått, som under skepnad av begrepp som “solidaritet” och “rättvisa” tar kontrollen över medborgarnas liv. Andra stater, som till exempel de anglosaxiska, använder samma begrepp för att både kontrollera Läs mer om Statens paradoxer: Rättvisa[…]

Statens paradoxer: Rättvisa

De så kallade liberala demokratierna i västerlandet verkar alla utvecklas till välfärdsstater av olika storlek och omfång. Vissa stater, likt den svenska, blir byråkratier av enorma mått, som under skepnad av begrepp som “solidaritet” och “rättvisa” tar kontrollen över medborgarnas liv. Andra stater, som till exempel de anglosaxiska, använder samma begrepp för att både kontrollera Läs mer om Statens paradoxer: Rättvisa[…]

Argument mot anarki

Tron att staten är nödvändig för att säkerställa samhällelig ordning är ren vidskepelse, baserat på en psyko-epistemologisk process som inte i något väsentligt avseende skiljer sig åt från tron på troll och häxor… Låt det stå klart redan från början att staten endast består av människor som agerar i samförstånd. Statens moral och värde kommer Läs mer om Argument mot anarki[…]

Argument mot anarki

Om det är moraliskt för statens poliser att gripa misstänkta brottslingar, är det också moraliskt för ”privata poliser” att göra det. Om det är moraliskt för staten att försöka fängsla människor, då är det också moraliskt för icke-statliga företag att göra det. Regeringen har inga magiska krafter eller auktoritet som inte även innehas av privatpersoner. Låt den som hävdar att staten kan göra det som den enskilde inte kan, ta på sig bevisbördan och bevisa detta påstående.

Vikten av kapitalteori

I takt med att jag har läst förslag om ”lösningar” på finanskrisen från oräkneliga analytiker, inklusive professionella ekonomer, har jag bara blivit mera övertygad om vikten av kapitalteori. Man kan se detta på den skiljelinje som folk envisas med att rita upp mellan finansmarknaderna och den ”reella ekonomin”, en distinktion som är användbar för vissa Läs mer om Vikten av kapitalteori[…]