Kapitalismen – ett ideal

Kapitalismen har oförtjänt fått stå syndabock för världens orättvisor och förtryck, medan dess kvaliteter gömts undan, medvetet förbisetts och glömts. Kapitalismens kärna är respekten för varje människas val, hennes okränkbara rätt att själv välja riktning och mål för livets långa vandring. Det är detta som gör kapitalismen unik: att det inte finns en styrande kraft, utan att varje människa själv har rätt att välja, ta ställning och agera.

Om Says lag

Del I – Produktion skapar efterfrågan, inte vice versa I denna första del kommer jag att beskriva Say’s lag, enligt en av dess främsta förkämpar den kanske viktigaste propositionen inom nationalekonomin. Say’s lag lyder i allmänna ordalag: ”produktion skapar sin egen efterfrågan”. Vad som avses är att en ökad produktion och ett ökat utbud av Läs mer om Om Says lag[…]

Om Says lag

I denna första del kommer jag att försöka beskriva idén bakom Say’s lag och påståendet om att produktionen skapar sin egen efterfrågan. I nästa del kommer jag att visa hur Say’s lag kan användas för att avfärda vanliga idéer om att konjunkturnedgångar, recessioner och depressioner beror på (i) en allmän överproduktion av varor och tjänster samt (ii) en brist på pengar (underkonsumtion) och att därför ekonomin måste ”stimuleras” med hjälp av tryckpressarna eller nya bankreserver från Riksbankens sida.

Påminnelse om föreläsning om den Österrikiska skolan

Vill bara påminna alla att idag, klockan 20:00, kommer Ludwig von Mises – institutet att föreläsa om den Österrikiska skolan på Börstjänarens webinarium, Internetträff. Vill du ta del av denna föreläsning finns mer information om hur man går tillväga för att anmäla sig här. Att delta i webinariet är gratis, och kräver endast att man Läs mer om Påminnelse om föreläsning om den Österrikiska skolan[…]

En tanke om nationalekonomi och nationalekonomer

Ibland blir man förundrad. Man kan bli förundrad första, andra och kanske tredje gången, men i längden övergår denna förundran ofta i ilska. Nationalekonomin är ett sådant område, där de lärdomar vi kan dra av att tillgodogöra oss vetenskapen totalt förvrängts och omintetgjorts, dess innebörd helt förstörts och de grundläggande teserna inte längre lärs ut. Läs mer om En tanke om nationalekonomi och nationalekonomer[…]

En tanke om nationalekonomi och nationalekonomer

Ibland blir man förundrad. Man kan bli förundrad första, andra och kanske tredje gången, men i längden övergår denna förundran ofta i ilska. Nationalekonomin är ett sådant område, där de lärdomar vi kan dra av att tillgodogöra oss vetenskapen totalt förvrängts och omintetgjorts, dess innebörd helt förstörts och de grundläggande teserna inte längre lärs ut. Läs mer om En tanke om nationalekonomi och nationalekonomer[…]

Den agerande människan, Kapitel 1.1

Målmedvetna handlingar och animaliska reaktioner Mänskligt handlande är målmedvetet beteende. Uttryckt på ett annat sätt: Agerande är vilja som sätts igång och förvandlas till en verksamhet, det är strävandet efter syfte och mål, det är egots målmedvetna svar på stimuli och till dess miljös tillstånd, det är en persons medvetna anpassning till det universella tillstånd Läs mer om Den agerande människan, Kapitel 1.1[…]

Den agerande människan, Kapitel 1.1

Vårt vetenskapsområde är mänskligt agerande, inte de psykologiska händelser som resulterar i en handling. Det är just detta som skiljer den allmänna teorin om mänskligt agerande, praxeologi, från psykologi. Temat för psykologi är de interna händelser som medför eller kan resultera i en definitiv handling. Temat för praxeologi är agerandet som sådant. Detta avgör också relationen mellan praxeologi och det psykoanalytiska begreppet om det undermedvetna.

I am Spartcus! – #imwikileaks

För er som har missat det roliga bakom Twitter uppropet #imwikileaks och kommer ifrån 60-tals klassikern Spartacus som handlar om slavrevolten mot antika Rom. Det ska illustera det stora antal mirrors som nu startas världen över. Ett huvud höggs av och tusen nya kom.. Varför detta är så intressant? För att det handlar inte bara Läs mer om I am Spartcus! – #imwikileaks[…]

Assanges advokater övervakas – ber om hjälp

Enligt Guardian hävdar Assanges advokater Jennifer Robinson and Mark Stephens på advokatfirman Finers Stephens att de är övervakade av ”säkerhetstjänsten”. Tydligen ska även advokatfirman ha blivit pressade av Washington i ett brev. Jennifer Robinson säger själv i en kommentar: It’s quite a serious situation, adding that, according to the UN’s Basic Principles on the Role Läs mer om Assanges advokater övervakas – ber om hjälp[…]

Riksdagens ljus skulle äventyra det informella säkerhetssamarbetet

SVD kommer nu med mer information. Enligt ambassadrapporten var man rädd för det känsliga läget kring FRA: Men när justitiedepartementet diskuterar förslaget uttrycker Anna-Carin Svensson, ämnesråd i polisfrågor vid justitiedepartementet, en oro över det politiska klimatet i Sverige. Enligt ambassadrapporten anser Anna-Carin Svensson att den pågående kontroversen kring Sveriges nya övervakningslagstiftning, den så kallade FRA-lagen, Läs mer om Riksdagens ljus skulle äventyra det informella säkerhetssamarbetet[…]