God Jul och Gott Nytt År

… önskar vi på Ludwig von Mises – institutet i Sverige!
Vi kommer att ha uppehåll i artikelpublicerandet fram till den 10e januari, då vi återkommer utvilade efter julledigheten, redo att ta nya tag inför det kommande året. 2011 har alla möjligheter att bli ett väldigt intressant år, och vi räknar med att växa ytterligare. Ha en trevlig julledighet, så syns vi 2011!

Det europeiska monstret

I Europa finns inget sådant motstånd. Här är frihet knappt ett begrepp eftersom det alltid främst är “trygghet” som eftersträvas. Det finns ingen nykter tradition av att se staten som inkräktare och fiende utan den ses snarare som en omtänksam förmyndare som tillhandahåller trygghet, bröd och skådespel från vaggan till graven. I den europeiska kulturen fördöms individuella intressen som egoistiska. Privata lösningar utmålas som osolidariskt profitdrivna och suspekta.

Om Says lag – Del II

Underkonsumtion och allmän överproduktion som omöjliga förklaringar till recessioner I denna andra del visar jag hur Say’s lag kan användas för att avfärda idéer om att konjunkturnedgångar, recessioner och depressioner beror på (i) en allmän överproduktion av varor och tjänster samt (ii) en brist på pengar (underkonsumtion) och att därför ekonomin måste ”stimuleras” med hjälp Läs mer om Om Says lag – Del II[…]

Om Says lag – Del II

Den enda möjliga orsaken till en monetär kontraktion är en monetär expansion utöver tillgängliga reserver av standardpengar, dvs skapandet av omloppsmedel. Skapandet av omloppsmedel kommer att fortgå så länge det är tillåtet att ha fraktionella reserver. Endast ett system med hundraprocentiga bankreserver skulle vara inflations- och deflationssäkert. Endast ett sådant system skulle undvika konjunkturnedgångar, recessioner och depressioner.

Akta dig för statsobligationer

I. Incitamenten för ägande och utgivning av statliga värdepapper Många människor investerar sina besparingar i statsobligationer. De anser uppenbarligen att statsobligationer erbjuder en attraktiv avkastning till ganska låg risk. Men vad innebär egentligen statsobligationer? Vem betalar räntan på dessa obligationer? Och vem återbetalar dem? En statsobligation är ett lån till den offentliga sektorn, och staten Läs mer om Akta dig för statsobligationer[…]

Akta dig för statsobligationer

I. Incitamenten för ägande och utgivning av statliga värdepapper Många människor investerar sina besparingar i statsobligationer. De anser uppenbarligen att statsobligationer erbjuder en attraktiv avkastning till ganska låg risk. Men vad innebär egentligen statsobligationer? Vem betalar räntan på dessa obligationer? Och vem återbetalar dem? En statsobligation är ett lån till den offentliga sektorn, och staten Läs mer om Akta dig för statsobligationer[…]

Höjda skatter räddar inte den offentliga sektorn

Per-Olof Persson skriver till oss i ett mail, När verksamheter som skola och sjukvård drabbas av försämringar är ett vanligt argument att ”skattehöjningar ger dessa verksamheter mer resurser”. Problemet med detta argument är att det inte är pengarna som ger mer resurser utan det är pengarnas köpkraft som ger mer resurser. När skola och sjukvård Läs mer om Höjda skatter räddar inte den offentliga sektorn[…]

Chomsky och ekonomin

Bortsett från Noam Chomskys arbete som lingvist är han också en framstående kritiker av amerikansk utrikespolitik, den korporativa staten och det mediala etablissemanget. Det finns mycket att kritisera inom dessa områden, vilket Chomsky också gör outtröttligt. Faktum är att han är så pass kritisk att vi oundvikligen ställer oss frågan: ”Vad är egentligen Noam Chomsky Läs mer om Chomsky och ekonomin[…]

Chomsky och ekonomin

Varför ska vi då bry oss om vad Chomsky, eller någon annan kritiker för den delen, förespråkar? Helt enkelt för att om vi blir av med det som kritikern kritiserar och sedan ersätter det med det som kritikern förespråkar, kan det faktiskt riskera att bli värre! Detta i sig rättfärdigar förstås inte status quo; det innebär bara att vi förkastar ett visst alternativ för status quo.

Kapitalismen – ett ideal

På senare tid har kapitalism och globalisering allt oftare nämnts i media–sällan i positiva ordalag. Ständigt kommer anti-kapitalister, anti-globalister och protektionister till tals och definierar begreppen och sätter ingångsvärdet i samhällsdebatten. Debatten har i och med med detta fått slagsida och har i det väsentligaste näst intill kantrat. Den allmänna debatten kring kapitalism och globalisering–centrala Läs mer om Kapitalismen – ett ideal[…]