Privat rätt

Klaus Bernpaintner skriver, Efter lite resonerande kan man för de flesta människor göra trovärdigt att samhället faktiskt skulle kunna fungera utan en offentlig välfärdsapparat. Efter ytterligare lite diskussion kan man ofta reducera behovet av stat till att sköta poliseri, juridik och eventuellt nationellt försvar. Att gå utöver detta brukar vara svårare; speciellt finns en stor Läs mer om Privat rätt[…]

Vänsterkonspirationer

DN har en artikel om Barbara Ehrenreich som i sin bok ”Gilla läget” fördömer den amerikanska självhjälpsrörelsen och utmålar den som en konspiration skapad av de rikaste människorna i samhället för att hålla arbetarklassen i shack. Fattiga människor som försöker se positivt på sin egen situation kommer inte kräva sånt som offentlig sjukvård eller starkare Läs mer om Vänsterkonspirationer[…]

Biljettspekulanter är dolda hjältar

Dussintals personer stryker omkring bland fansen utanför arenan och håller upp små kartongbitar där det står “Jag behöver biljetter”. Konstigt nog är dessa personer inte alls ute efter att köpa något utan håller istället upp ett flertal biljetter över huvudet som reklam för sin verksamhet. Detta är de ädla biljettspekulanterna. De får ofta utstå spott Läs mer om Biljettspekulanter är dolda hjältar[…]

En grundkurs om naturtillgångar och miljön

Det finns ett grundläggande faktum om världen som har långtgående konsekvenser för utbudet av naturtillgångar och för förhållandet mellan produktion och ekonomisk aktivitet å ena sidan, och människans miljö å andra sidan. Det är det faktum att hela jorden består av tätt packade grundämnen. Inte en enda kubikcentimeter varken på eller inuti jorden består av Läs mer om En grundkurs om naturtillgångar och miljön[…]

En grundkurs om naturtillgångar och miljön

Det som spelar roll för ekonomisk aktivitet och produktion är den delmängd av naturtillgångarna för vilka mänsklig intelligens har upptäckt egenskaper som tjänar mänskliga behov, och över vilka människor faktiskt har utvecklat förmågan att hantera dem på ett sätt som uppfyller våra behov och önskningar utan att det för den sakens skull går åt för mycket mänsklig arbetskraft. Dessa utgör de ekonomiskt användbara naturtillgångarna.

Anarkokapitalism

Anarkokapitalismen har sina rötter huvudsakligen i två olika idétraditioner, som ofta tolkas som varandras motsatser. Delvis är anarkokapitalismen en naturlig förlängning eller fortsättning på den klassiska liberalismen och delvis en förfining eller radikalisering av den individualistiskt betingade anarkismen. Men även om idéerna i anarkokapitalismen knappast är motstridiga är den numera vedertagna och mest frekvent använda Läs mer om Anarkokapitalism[…]

Anarkokapitalism

Anarkokapitalismen har sina rötter huvudsakligen i två olika idétraditioner, som ofta tolkas som varandras motsatser. Delvis är anarkokapitalismen en naturlig förlängning eller fortsättning på den klassiska liberalismen och delvis en förfining eller radikalisering av den individualistiskt betingade anarkismen.

Föreläsning om den Österrikiska skolan

Onsdagen den 8 december, klockan 20:00, kommer Ludwig von Mises – institutet att föreläsa om den Österrikiska skolan på Börstjänarens webinarium, Internetträff. Vill du ta del av denna föreläsning finns mer information om hur man går tillväga för att anmäla sig här. Att delta i webinariet är gratis, och kräver endast att man använder sig Läs mer om Föreläsning om den Österrikiska skolan[…]

Sex, drugs and rock ’n’ roll

Årets nobelpris i litteratur äger ett särskilt intresse ur ett Fria marknaden-perspektiv, då pristagaren, den Madridbaserade peruanen Mario Vargas Llosa, är aktiv i kampen för en legalisering av droger. Det blir intressant att se om frågan härigenom kan komma lite högre upp på agendan i den så kallade fria världen. Mario Vargas Llosa bär syn Läs mer om Sex, drugs and rock ’n’ roll[…]

Sex, drugs and rock ’n’ roll

Årets nobelpris i litteratur äger ett särskilt intresse ur ett Fria marknaden-perspektiv, då pristagaren, den Madridbaserade peruanen Mario Vargas Llosa, är aktiv i kampen för en legalisering av droger. Det blir intressant att se om frågan härigenom kan komma lite högre upp på agendan i den så kallade fria världen. Förnuft och känsla Mario Vargas Läs mer om Sex, drugs and rock ’n’ roll[…]