Urvattnade vattenmeloner

Jag antar att de flesta av er har sett videon från miljöorganisationen 10:10, vars budskap i princip går ut på att de som inte frivilligt väljer att ställa upp på att minska sina koldioxidutsläpp med 10 % har det ”fria valet” att vägra, dock med konsekvensen att de sprängs i bitar framför väldigt chockade klasskamrater och arbetskollegor. Jag har tidigare skrivit kort om miljörörelsens skeva syn på frivillighet, och ett val under dödshot är givetvis aldrig ett ”fritt val”.

För att travestera Forrest Gump: min mamma sa alltid att om man inte kan säga det med ett Lenin-citat är det inte värt att säga alls. Alltså,

”I vår kamp för makten får vi inte hejdas av några principer. Vi bör vara beredda till vilka trick, olagliga metoder och lögner som helst… Om vi för kommunismens skull är tvungna att utrota nio tiondelar av befolkningen, får vi inte vika tillbaka för detta offer.”

Det som videon för fram är exakt detta, och det visar på det totalitära tankesättet som finns hos miljörörelsen idag. Jag tror det var Walter Block (det var iaf. av honom jag hörde det först) som myntade termen ”vattenmelon” för att beskriva dagens ekofascister. En vattenmelon är helt enkelt någon som är grön utanpå och röd inuti (och, kan man även tillägga, innehåller en hel del spridda bruna kärnor). En mer passande beskrivning är svår att hitta.

Videon orsakade omedelbart stor negativ uppståndelse, och 10:10 valde ganska snabbt att ta ner den. Tack vare denna fantastiska skapelse som vi kallar Internet lever dock videon vidare för oss att se på. 10:10 gick senare ut med en officiell ursäkt, som är värd att närmare kommentera:

Vi insåg snabbt att vi hade begått ett allvarligt misstag och tog ner videon från vår hemsida inom några timmar.

10:10 är ett ungt och kreativt team, men vi kommer att dra lärdom av detta. Vi kommer att undersöka vad som hände, se över våra processer och procedurer och dela med oss av resultaten till våra partners. Ansvaret för denna process tas av 10:10s styrelseledamöter.

Det första som är värt att notera är att den negativa respons de fick från allmänheten var oväntad, vilket visar på att de inte såg något fel med videon. Faktum är att det verkar som att de ansåg att videon var så pass ”ok” att själva tanken på att den skulle få väldigt negativ respons inte verkar ha slagit dem. Detta säger en hel del om de personer som jobbar med organisationen 10:10.

Det andra som vi kan notera är att 10:10 nu kommer att ställa sig frågan ”Vad hände?”. Tillåt mig att svara på detta. Det som hände var att ekofascisterna visade sitt sanna ansikte, under den mask av rättfärdighet de tidigare haft på sig. De är nu ledsna att de tog av sig masken och i fortsättningen kommer masken att behållas på. Orsaken till att de är ledsna och tycker att de har begått ett misstag är alltså samma som för barnet som fångas med handen i kakburken. De gillar inte att bli påkomna.

Detta påminner mig om när Lars Ohly hamnade i problem för att han var så öppen med att han var kommunist i den Marxist-Leninistiska skolan. Han valde då att gå ut i media och meddela att det var ett misstag att han kallat sig kommunist och att han inte längre skulle kalla sig det. Dock var han mycket noga med att poängtera att han fortsatt var sann de kommunistiska idealen.

På något sätt verkade detta då likställas med att Lars Ohly inte längre var kommunist. Självklart var han det, han sade det bara inte längre offentligt. Detta är exakt vad 10:10 nu gör. De säger ”Ok, vi gjorde ett misstag då vi visade er vilka vi egentligen var (vattenmelons-fascister), men vi kommer aldrig att visa oss från denna sida igen eftersom det skadar ’kampen'”.

Beträffande den så kallade ”kampen” summerade en läsare det relativt bra på Mises-bloggen. Kort sagt finns det några premisser som måste vara sanna för att eko-fascisterna ska ha ”rätt”:

1. Jordens temperatur förändras
2. Förändringen ligger utanför normala värden
3. Förändringen är skadlig för människor
4. Förändringen är antropogen
5. Vi kan göra något åt det
6. Staten måste tvinga alla att agera, eftersom de inte kommer att göra det frivilligt

Enligt det jag personligen läst (vilket verkligen är långt, långt ifrån allt, och jag påstår absolut inte att jag är någon expert i ämnet) fastnar jag vid punkt 2. Om jag mot förmodan skulle komma förbi punkt 2 finns det starka skäl att hävda att en förhöjning av temperaturen är att föredra framför en sänkning (punkt 3). Punkt 4, 5 och 6 är även de synnerligen tveksamma.

” De slåss inte för en ”bättre värld”. De slåss för en värld utan, eller iaf. med ett drastiskt färre antal, människor.”

Ekofascisterna har ju dessutom numera gått från ”global uppvärmning” till ”klimatförändringar”, och det är vanligt att de hävdar att de som motsätter sig deras ”vetenskap” kallas för ”klimatförnekare”, som förnekar att klimatet förändras. Inget kunde vara längre från sanningen. Självklart förändras klimatet. Det har det alltid gjort. Det är ingen som förnekar detta. Dock är det så att det är implicerat hos de personer som vill ”bekämpa klimatförändringar” att klimatförändringar i sig är dåliga och att man borde arbeta för att motverka dem. Det finns en viss hybris i detta påstående.

Det är dessutom indikativt att ekofascisterna använder ord som ”förnekare” för att beskriva sina meningsmotståndare. Denna religiösa terminologi är inte värdig den vetenskapliga debatten, utan visar snarare återigen att deras ”vetenskap” mer liknar en religion än sann vetenskap.

Vidare är den ofta använda frasen ”negativ klimatpåverkan” lustig. För om det finns en ”negativ klimatpåverkan” måste det ju rimligtvis finnas en positiv, annars förlorar begreppet ”negativ” helt sin innebörd. Jag har dock i alla fall aldrig hört talas om ”positiv klimatpåverkan”, annat än i betydelsen att mänskligheten helt skulle försvinna från jordens yta. I artikeln Imagine Earth Without People kan man läsa att den dystra sanningen är att efter att mänskligheten försvunnit skulle allt att börja se bättre ut. Som Lew Rockwell så träffande poängterade som svar på detta:

Från detta påstående kan vi dra slutsatsen att det i alla fall finns åtminstone en form av artutrotning vissa miljöaktivister inte fullt ut skulle ångra.

I slutändan är det detta som ekofascisternas argument resulterar i; mänsklighetens utplånande. De slåss inte för en ”bättre värld”. De slåss för en värld utan, eller iaf. med ett drastiskt färre antal, människor. Givetvis ser de sig själva som de utvalda, de som ska leva vidare. Det är ”vi andra” som måste försvinna. Vi som använder bilar, tar flyget till Thailand, bor i villa; vi som är ondskefulla nog att skaffa barn.

Det positiva som vi kan ta med oss från detta är att folk med rätta blev upprörda och reagerade väldigt negativt på videon från 10:10. Tack och lov reagerar folk fortfarande negativt när de får våldet och tvånget så tydligt presenterat för sig.

Problemet med att bekämpa ondska är att du inte kan bekämpa ondska. Så fort folk inser att något är ondskefullt förkastar de detta omedelbart. Det är alltså dags att vi avslöjar ekofascisternas argument för vad de verkligen är; en uppmaning till de-civilisation och massutplånande. Kort sagt är det inget annat än ondska. Vi som slåss för civilisation, framsteg, välstånd och medmänsklighet kan inte stå vid sidan om och låta detta stå oemotsagt. Vi har helt enkelt inte råd med det. Som Mises skriver, i ett av mina favoritcitat:

Alla bär upp en del av samhället på sina axlar. Ingen får sitt ansvar avlastat av andra, och ingen kan hitta en trygg väg för sig själv om hela samhället är på väg mot förstörelse. Därför måste alla, för sitt eget bästa, kraftfullt kasta sig in i den intellektuella kampen. Ingen kan stå obrydd vid sidan om; allas intressen hänger på resultatet. Vare sig han väljer eller inte, kastas alla människor in i den stora historiska kampen, det avgörande slaget som vår epok har kastat oss in i.

Kommentera på bloggen

Dela för frihetens skull

1 reaktion på ”Urvattnade vattenmeloner”

  1. Pingback: Tweets that mention Urvattnade vattenmeloner « Ludwig von Mises Institutet i Sverige -- Topsy.com

Kommentarer är stängda.