Frihet är slaveri

En av vår tids mest uppseendeväckande egenskaper är benägenheten att ändra betydelsen av politiska termer. En semantisk revolution ändrar betydelser som traditionellt hört till vissa ord till dess motsats. George Orwell har sinnrikt beskrivit denna tendens i boken 1984. Den andra av de tre slogans som Oceaniens parti använder lyder, “Frihet är slaveri”. Enligt de Läs mer om Frihet är slaveri[…]

Frihet är slaveri

I många nutida författares skrifter råder det en tendens att framställa varje ökning av statlig makt och varje begränsning av individens handlingsfrihet som befriande åtgärder, som ett steg på väg mot frihet. Om vi för detta till dess ultimata logiska slutsats, leder detta sätt att tänka på till slutsatsen att socialism, det totala avskaffandet av individens förmåga att planera sitt eget liv och beteende, för med sig perfekt frihet.

Panarkistiska strategier

I ”Frontinfo maj 2005” diskuterade Frihetsfrontens ordförande Henrik Alexandersson några möjliga strategier för hur förutsättningar för frihet ska kunna skapas i vårt land. Jag dristar sammanfatta dem så här: (1) starta ett eget parti, (2) påverka de politiska partierna och (3) verka utanför politiken. Jag skulle vilja använda dem som utgångspunkt för en diskussion om Läs mer om Panarkistiska strategier[…]

Panarkistiska strategier

Men räcker det inte att övertyga en majoritet för att på så vis få igenom den liberala agendan? Eller kanske bara en minoritet, såsom i dagens styre? Visst, men är det särskilt liberalt? Är det inte det alla frihetsälskare i grunden invänder emot? Vad händer i så fall med toleransen inför andras sätt att leva? Är det i själva verket inte väldigt auktoritärt att påtvinga andra sitt levnadssätt och sina ideal?

En ekonomisk lag om full sysselsättning

Hur ska vi lösa problemet med hög arbetslöshet? I detta fall går det att använda ”lagen om utbud och efterfrågan” för att lösa problemet. Men om människor anser att ”lagen om utbud och efterfrågan” inte går att använda just för arbetsmarknaden är det svårt att nå ut med sina argument. Möjligtvis skulle det vara lättare Läs mer om En ekonomisk lag om full sysselsättning[…]

En ekonomisk lag om full sysselsättning

Hur ska vi lösa problemet med hög arbetslöshet? I detta fall går det att använda ”lagen om utbud och efterfrågan” för att lösa problemet. Men om människor anser att ”lagen om utbud och efterfrågan” inte går att använda just för arbetsmarknaden är det svårt att nå ut med sina argument. Möjligtvis skulle det vara lättare att nå ut med sina argument om man använder sig av ”lagen om full sysselsättning”.

Behövs staten?

Rätten till liv, frihet och egendom brukar framhållas som det grundläggande knippet principer inom den klassiska liberalismen, ofta kallad nyliberalism. Ibland sammanfattas detta fundament som rätten till självägande–att var och en per definition är sin egen och därmed har suverän rätt till och över sig själv– och därur härleds exempelvis varje individs rätt, utan inskränkning, Läs mer om Behövs staten?[…]

Behövs staten?

Det är en illusion att tro att rätten till liv, frihet och egendom kan vara resultatet av ett tvingande system. Här visar nyliberalerna alltför tydligt vad som är problematiskt med deras position: de avkräver varje anarkokapitalistisk kritiker en ritning för hur denna rätt upprätthålls och försvaras i varje situation. Frågeställningen vittnar tydligt om problemet–nyliberalen ser världen ur ett perspektiv där främst systemen räknas, där systemen garanterar att vissa värden upprätthålls.

Varför jag inte röstar

Finns det några argument för att gå och rösta? Javisst, men bara ifall man tror att samhällelig ordning är något som måste påtvingas av politiska myndigheter genom våld och andra tvångsåtgärder. Jag delar inte denna uppfattning. Jag tror tvärtom att samhällsordningen är en produkt av osynliga, spontana influenser som vi i de flesta fall inte är medvetna om. Politik är som en sten som kastas genom ett spindelnät i det att den stör dessa informella processer och de befintliga sammanslutningar som de är beroende av.