David D. Friedman

När någon talar om Friedman och ekonomi går nog de flestas tankar till nobelpristagaren Milton Friedman och dennes verk. Inte minst inom den libertarianska rörelsen har Friedman blivit välkänd som kunnig nationalekonom och förespråkare för frihet. T ex har boken Free To Choose: A Personal Statement, skriven tillsammans med hustrun Rose, blivit en storsäljare och Läs mer om David D. Friedman[…]

David D. Friedman

Att han tycker om att provocera, om än på ett snällt och farbroderligt vis, är tydligt i Machinery of Freedom och i hans andra verk. Inte minst i de många artiklar han skrivit på en mängd områden är detta tydligt. Bland annat har han hävdat att det feodala ståndssamhället är att föredra före vår moderna demokrati, i alla fall ur ett libertarianskt perspektiv, eftersom det på många sätt liknade den heterogena lag och rätt som sannolikt skulle prägla ett libertarianskt samhälle.

Pengars specifika värde

Såtillvida en vara som används som pengar värderas och uppskattas på grund av de tjänster den ger för icke-monetära syften uppstår inga problem som skulle kräva specialbehandling. Penningteorins uppgift har endast att göra med den komponent i värderandet av pengar som är beroende av dess funktion som ett bytesmedel. Under historiens gång har olika varor Läs mer om Pengars specifika värde[…]

Pengars specifika värde

I alla dessa fall är det som används som pengar en vara som också används för icke-monetära syften. Under guldmyntfoten är guld pengar och pengar är guld. Det spelar ingen roll huruvida lagen enbart kallar de guldmynt som präglats av staten för lagligt betalningsmedel.  Under guldmyntfoten var dollarn och det brittiska pundet endast namn på en definitiv vikt guld, lagligt bestämd inom väldigt snava ramar. Vi kan kalla en sådan sorts pengar för nyttighetsvaluta.

Reflektioner över statens ursprung och stabilitet

Låt mig börja med definitionen av en stat. Vad måste ett ombud kunna göra för att kvalificera sig som en stat? Detta ombud måste kunna kräva att alla konflikter bland invånarna i ett visst territorium tas till honom för slutliga domslut eller för att vara föremål för hans slutgiltiga bedömning. I synnerhet skall detta ombud Läs mer om Reflektioner över statens ursprung och stabilitet[…]

Reflektioner över statens ursprung och stabilitet

Baserat på denna definition av en stat är det lätt att förstå varför en önskan att styra en stat kan existera. För den som är en monopolist av slutgiltigt skiljedomsförfarande inom ett visst område kan stifta lagar. Och den som kan lagstifta kan också beskatta. Det är verkligen en avundsvärd position. Svårare att förstå är hur någon kan komma undan med att kontrollera en stat. Varför skulle andra stå ut med en sådan institution?

Den österrikiska skolan och framtiden

Att uttala sympati med den österrikiska skolan i icke studentförbundska sammanhang får ofta samtliga närvarande att se ut som frågetecken. Eventuellt leder uttalandet till att någon ställer sig frågande till varför just analys av den österrikiska ekonomin skulle vara så intressant–varför inte studera grannländerna Schweiz eller Italien istället? Den ytterst begränsade skara som trots allt Läs mer om Den österrikiska skolan och framtiden[…]

Den österrikiska skolan och framtiden

Den österrikiska skolan är inte ideologisk utan värdeneutral och värderingsfri, vilket inte i samma utsträckning är sant för rådande nationalekonomisk konsensus. Däremot har kritikerna utan tvekan rätt i att den utgör ett radikalt alternativ, även om de använder ordet i felaktig betydelse. Den österrikiska skolan är radikalt konservativ i att den önskar återgå till nationalekonomins traditionella gestalt: att vara en samhällsvetenskaplig analys av mänskliga val, dess orsaker och konsekvenser.

Gå direkt till fängelset utan att passera Gå

Upptäcker, nästan en månad försent, att Göran Greider har varit i farten, på DN Kulturs debattsidor och propagerat för en social värnpliktsarmé igen. Har egentligen inget nytt att tillägga det jag redan sagt förut. Däremot är det några passager i texten som är direkt riktade till libertarianer, och speciellt Timbro. En social värnpliktsarmé skulle på Läs mer om Gå direkt till fängelset utan att passera Gå[…]