Månad: augusti 2010

David D. Friedman

Att han tycker om att provocera, om än på ett snällt och farbroderligt vis, är tydligt i Machinery of Freedom och i hans andra verk. Inte minst i de många artiklar han skrivit på en mängd områden är detta tydligt. Bland annat har han hävdat att det feodala ståndssamhället är att föredra före vår moderna demokrati, i alla fall ur ett libertarianskt perspektiv, eftersom det på många sätt liknade den heterogena lag och rätt som sannolikt skulle prägla ett libertarianskt samhälle.

Pengars specifika värde

I alla dessa fall är det som används som pengar en vara som också används för icke-monetära syften. Under guldmyntfoten är guld pengar och pengar är guld. Det spelar ingen roll huruvida lagen enbart kallar de guldmynt som präglats av staten för lagligt betalningsmedel.  Under guldmyntfoten var dollarn och det brittiska pundet endast namn på en definitiv vikt guld, lagligt bestämd inom väldigt snava ramar. Vi kan kalla en sådan sorts pengar för nyttighetsvaluta.

Reflektioner över statens ursprung och stabilitet

Baserat på denna definition av en stat är det lätt att förstå varför en önskan att styra en stat kan existera. För den som är en monopolist av slutgiltigt skiljedomsförfarande inom ett visst område kan stifta lagar. Och den som kan lagstifta kan också beskatta. Det är verkligen en avundsvärd position. Svårare att förstå är hur någon kan komma undan med att kontrollera en stat. Varför skulle andra stå ut med en sådan institution?

Den österrikiska skolan och framtiden

Den österrikiska skolan är inte ideologisk utan värdeneutral och värderingsfri, vilket inte i samma utsträckning är sant för rådande nationalekonomisk konsensus. Däremot har kritikerna utan tvekan rätt i att den utgör ett radikalt alternativ, även om de använder ordet i felaktig betydelse. Den österrikiska skolan är radikalt konservativ i att den önskar återgå till nationalekonomins traditionella gestalt: att vara en samhällsvetenskaplig analys av mänskliga val, dess orsaker och konsekvenser.