Svenska frihetskämpar, förena eder! Bli Patreon

Vapnet i rummet, del 2

Först och främst tack till alla som delade med sig av sina tankar angående min sista artikel – ”Vapnet i rummet”. Generellt tenderade svaren grovt att delas in i två kategorier:

– Fantastisk artikel!
– och
– Du är galen!

Naturligtvis vill jag inte motsätta mig den första bedömningen, så låt oss ta en titt på de allmänna invändningar som finns i den andra.

Generellt ifrågasattes mitt förstånd eftersom många människor trodde att jag tror att staten skjuter ihjäl folk vid det tillfälle de bryter mot lagen. I min värld blåser statliga prickskyttar uppenbarligen huvudet av dig i det ögonblick din hastighetsmätare kryper över hastighetsgränsen.

Detta skulle naturligtvis leda till en till stora delar obefolkad planet, och därför vill jag klargöra min ståndpunkt om sambandet mellan att bryta mot lagen och bli angripen av staten.

Om du inte lämnar in en självdeklaration, dras du inte omedelbart inför en skendomstol och blir skjuten efter en snabb och Stalinliknande rättegång. Det tar tid. 😉 I stället får du ett brev – ofta ett ganska artigt – som frågar om det är något problem. Om du inte svarar på detta brev kommer väldigt lite att hända.

Ett tag i alla fall.

Om du inte lämnar in en självdeklaration igen kanske du får ytterligare ett brev. Eller inte. Skattemyndigheterna kommer ibland att låta dig vara i fred i flera år, för att stärka sitt eventuella åtal genom att visa ett mönster av avsiktlig skatteflykt.

Men dagen kommer att komma när du får ett brev som inte är riktigt lika artigt. I detta brev kommer du att bli tillsagd att lämna in dina självdeklarationer, eller ta konsekvenserna, som helt klart inte kommer att innebära bara ännu ett brev. Om du fortfarande inte lämnar in dina självdeklarationer får du ett nytt brev med uppgifter om de åtgärder som kommer att vidtas mot dig om du inte lämnar in dina självdeklarationer omedelbart. Om du fortsätter på detta sätt kommer du att få ett annat brev – direkt oartigt vid denna tidpunkt – med ett domstolsdatum och en förteckning över de påföljder som kommer att påläggas dig när du döms för skattesmitning. Inledningsvis kommer dessa påföljder i stor utsträckning vara ekonomiska – retroaktiv beskattning, böter etc. Om du kommer till domstolen, kommer den att finna dig skyldig, och höga böter kommer att åläggas dig. Om du inte betalar böterna – eller inte dyker upp i rätten till att börja med – kommer polisen förr eller senare att gripa dig.

”Det faktum att flera månader eller år kan passera mellan att du bryter mot lagen och blir våldsamt bestraffad förvirrar ofta människor om den sanna naturen av det samhälle de lever i.”

När polisen kommer för att gripa dig, kommer du att bli strängt tillsagd att inte handla i självförsvar, trots att deras handlingar är identiska med en ”invasion av ditt hem.” Om du drar ett vapen för skydda dig själv när poliserna slår in din dörr, kommer du troligen bli skjuten. Även om du inte blir skjuten, kommer din fängelsevistelse att bli mycket längre eftersom du nu har hotat polisen utöver att du inte har betalat din skatt.

Om du försöker fly från polisens förvar – eller, senare, fängelsevakternas – kommer du också sannolikt att bli skjuten, och du kommer säkerligen att få ett hårt straff. Om du efter att ha blivit släppt ifrån fängelset, fortfarande inte betalar din skatt, kommer du troligen att tillbringa resten av ditt liv i fängelse. (Vi behöver inte gå på i de hemska detaljer om vad som händer i fängelser – låt oss bara säga att, efter din första natt där kommer du att ha en ny förståelse för de rättsliga offren i ”kriget mot terrorn”.)

Det faktum att flera månader eller år kan passera mellan att du bryter mot lagen och blir våldsamt bestraffad – i kombination med att de flesta människor verkligen lyder staten, och därmed inte drabbas av sådana straff – förvirrar ofta människor om den sanna naturen av det samhälle de lever i.

För att ta ett parallellt exempel, låt oss titta på slaveriet som företeelse. De flesta slavar försökte inte rymma, och inte heller gick de till angrepp mot sina ägare. Om de arbetade hårt och lydde reglerna, var det till och med osannolikt att de blev slagna eller fråntagna mat (våldtäkt var däremot en annan sak). Med andra ord kunde en slav leva större delen av sitt liv utan att bli direkt angripen. Innebär detta att slaveri inte säkerställdes genom våld? Självklart inte! Samtycke till våld döljer det bara, det avskaffar det inte.

Låt oss ta ett annat exempel. De flesta människor ger ifrån sig sina plånböcker under vapenhot i stället för att riskera att bli skjutna. I de flesta rån sker inget direkt våld – bara hot om våld. Tror vi då att inget våld sker, om inte någon faktiskt blir skjuten? Om en människa närmar dig och antyder att om du inte betalar honom pengar för beskydd, kanske ditt hus kommer att brinna ned någon gång i framtiden, är det ett omoraliskt hot?

”Inte en enda aspekt av statlig finansiering eller verksamhet äger rum utanför våldets rike.”

Om man talar om offentliga skolor förvirrar det också en del människor. De förstod min åsikt om kriget i Irak – att du inte kan sägas ha någon rätt att motsätta dig det om du tvingas att finansiera det – men de kunde inte ta steget till det offentliga skolväsendet. Låt mig klargöra. Om du inte betalar de skatter som finansierar de offentliga skolorna, så kommer händelseförloppet som börjar med ett brev och slutar med att du blir skjuten eller kastas in det statliga fängelsets våldtäktsrum också att äga rum. Inte en enda aspekt av statlig finansiering eller verksamhet äger rum utanför våldets rike. Även Federal Reserve är baserad på våld, för om du försöker efterlikna dess förmåga att förfalska, eller skapa din egen valuta … Ja, du vet vad som händer.

Jag förstår verkligen att den enkla verkligheten av allmänt utbrett statligt våld gör att många människor känner sig mycket illa till mods – och de är helt i sin rätt att känna sig illa till mods! När du verkligen förstår den här idén kommer ditt liv oåterkalleligt att förändras. Du kommer inte längre att frestas att basera dina argument på tråkiga och komplicerade abstraktioner. När man talar med människor om frihet, kommer du att nå kärnan av frågorna mycket snabbt. Detta kommer att få enorma effekter på varenda relation i ditt liv. Du kommer snabbt att upptäcka den sanna moraliska naturen hos människorna omkring dig – och det kan vara ganska chockerande. Så jag kan verkligen förstå varför folk tvekar att acceptera denna idé, och varför de föredrar att kalla mig för en ”extremist” snarare än att börja utforska verkligheten med statligt våld i sina egna hjärtan och i människorna runt omkring dem.

Naturligtvis finns det också en empirisk metod där förekomsten av ”vapnet i rummet” kan testas. Det är egentligen ganska enkelt, även om jag absolut inte rekommenderar det.

Sluta följa lagen.

Om du har rätt, har du just sparat dig själv enormt mycket tid och pengar. Om jag har rätt, kanske vi aldrig får se dig igen – vilket skulle vara en verklig tragedi, eftersom libertarianismen behöver alla supportrar den kan få!

Men om du tvekar att trotsa statens regler, då är det viktigt att undersöka varför. Om du är ärlig mot dig själv, kommer du underfund med, som jag gjorde, att du darrar av rädsla inför statens vapen, och att förödmjukelsen att bli beordrad hela ditt liv är nästan outhärdlig.

Lösningen till förnedringen av påtvingad efterlevnad är dock att avvisa våldet, inte att föreställa sig att eftergivenhet gör att det försvinner. Sådan magi är bortom oss. Vi måste inse verkligheten av det våld som vi lever under. Det faktum att du inte har blivit arresterad betyder inte att du är fri.

Originalartikeln har översatts till svenska av Joakim Fagerström.

Kommentera på bloggen.

Svenska frihetskämpar, förena eder! Bli Patreon