Svenska frihetskämpar, förena eder! Bli Patreon

En röst för de stumma

Att rösta eller inte rösta är i Sverige, liksom i många andra delar av den demokratiska världen, en icke-fråga. Man diskuterar inte huruvida man ska rösta eller ej – utan endast på vad man ska rösta. Att rösta anses nämligen vara en självklarhet, ibland t o m en demokratisk ”plikt”.

En slutsats många verkar dra av denna plikttes är att den som inte röstar i de allmänna valen inte heller har rätt att kritisera det valda styret – man har inte tagit chansen när man hade den. Hela resonemanget är mycket underligt och leder endast till ett Moment 22: Att rösta innebär att man ger legitimitet åt styrelsen i sig, vilket är en implicit markering om att man varken vill eller anser sig kunna ta ansvar för sig själv. Men en utebliven röst betyder enligt resonemanget att man implicit helt underkastar sig majoriteten av de röstandes vilja. Varje möjlighet till protest omintetgörs därmed – antingen är man en del av beslutet eller så har man inte rätt att protestera.

Den konspiratoriskt lagde kan enkelt lägga ihop ett och ett och komma fram till att det är styrelsen i sig som skapat systemet för att främst upprätthålla och legitimera makten. Den numer rådande inställningen till allmänna val och röstplikten har på något sätt smugits ut i samhället genom skolplikten och den offentliga skolan och läroplanen. Så kan det förstås vara, även om det låter överdrivet att någon medveten ondska ligger bakom den allmänna underkastelseattityden hos svenskar och demokratiivrare globalt.

Läs hela artikeln, av Per Bylund.

Inlägget postades i Blogg. Skapa ett bokmärke för länken.

Svenska frihetskämpar, förena eder! Bli Patreon

1 kommentarer till ”En röst för de stumma

  • Jag håller inte med Bylund om att man som libertarian inte bör rösta. Vi föds in i detta system och tvingas vara en del av det, vare sig vi vill eller inte. Vi bör därför rösta på ett alternativ som enbart vill minska statens makt, förutsatt att ett sådant alternativ finns. Vill detta alternativ någonstans öka statens makt så bör vi inte rösta på det (alltså på någon form av konservativt alternativ). I USA skulle jag röstat på libertarianerna, i Sverige röstar jag på Liberala partiet. Man kan se det som en form av självförsvar att rösta på dessa alternativ.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *