Pengars specifika värde

Såtillvida en vara som används som pengar värderas och uppskattas på grund av de tjänster den ger för icke-monetära syften uppstår inga problem som skulle kräva specialbehandling. Penningteorins uppgift har endast att göra med den komponent i värderandet av pengar som är beroende av dess funktion som ett bytesmedel.

Under historiens gång har olika varor använts som bytesmedel. En lång evolution eliminerade de flesta av dessa varor från att tjäna en monetär funktion tills bara två stycken, ädelmetallerna guld och silver, återstod. Under den andra halvan av 1800-talet började fler och fler stater att demonetarisera silver.

I alla dessa fall är det som används som pengar en vara som också används för icke-monetära syften. Under guldmyntfoten är guld pengar och pengar är guld. Det spelar ingen roll huruvida lagen enbart kallar de guldmynt som präglats av staten för lagligt betalningsmedel.

Läs hela artikeln, av Ludwig von Mises.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *