Får jag följa med, eller måste jag?

Hittade följande valaffisch på torget där jag bor (hittar den dock inte på folkpartiets hemsida). Det första som slår mig är att det tydligen inte är nog att högern har tagit över stora delar av sossarnas politik, och att Moderaterna numera kallar sig för ”Det nya arbetarpartiet”, nu har även Folkpartiet återanvänt en av förra Läs mer om Får jag följa med, eller måste jag?[…]

Det demokratiska monstret

Teori är oumbärligt för att kunna tolka historien korrekt. Historien är ”blind”. Den avslöjar ingenting om orsak eller verkan. Vi kan till exempel vara överens om att Europa var fattigt under feodaltiden, rikare under den monarkiska tiden, och ännu rikare under den demokratiska tiden. Eller att Amerika under 1800-talet, med sina låga skatter och få Läs mer om Det demokratiska monstret[…]

Det demokratiska monstret

I sitt användande av både ekonomisk och politisk teori, är min nya bok en revisionistisk rekonstruktion av modern västerländsk historia. Den går igenom uppkomsten av enväldiga monarkiska stater från statslösa feodalsamhällen och transformationen – som började med den franska revolutionen och huvudsakligen fullbordades med slutet av första världskriget – av västvärlden från monarkiska till demokratiska stater, och USAs stigande till ”universalt imperie”.

Vapnet i rummet, del 2

Jag förstår verkligen att den enkla verkligheten av allmänt utbrett statligt våld gör att många människor känner sig mycket illa till mods – och de är helt i sin rätt att känna sig illa till mods! När du verkligen förstår den här idén kommer ditt liv oåterkalleligt att förändras. Du kommer inte längre att frestas att basera dina argument på tråkiga och komplicerade abstraktioner. När man talar med människor om frihet, kommer du att nå kärnan av frågorna mycket snabbt.

En röst för de stumma

Själva diskussionen om styrelse bör dock få varje liberal att dra öronen åt sig. Styrelse innebär ju att någon annan får makten över delar av eller hela samhället och därigenom minskas per automatik individens spelrum. En röst på parti eller person som deklarerat att de offentliga åtagandena måste öka är en handling mot självintresset eftersom det ytterligare beskär ens möjligheter att bestämma själv. Man begår aktivt en illgärning mot sin egen frihet.

Vapnet i rummet

En av de svåraste – och mest nödvändiga – utmaningar som libertarianer ställs inför är det ständiga behovet att peka på ”vapnet i rummet.” I politiska debatter kan det vara mycket svårt att se igenom de ändlöst uppblåsta abstraktionerna som används för att dölja det grundläggande faktum att staten använder vapen för att tvinga folk Läs mer om Vapnet i rummet[…]

Vapnet i rummet

Det är en utmattande men viktig uppgift att hela tiden påminna folk om att staten inte är någonting annat än en våldsam institution. När någon talar om ”att välfärdsstaten hjälper de fattiga”, måste vi peka på vapnet i rummet. När någon motsätter sig avkriminaliseringen av marijuana, måste vi peka på vapnet i rummet. När någon stöder en minskning av skatterna, måste vi peka på vapnet i rummet – även om en kula har tagits bort.