Mikael Wiehe hatets predikant

Mikael Wiehe sjunger två låtar i ”Allsång på Skansen”, något han har drömt om länge. Han har inte tagit de ”värsta” låtarna på sitt senaste album enligt egen utsago för att inte göra det jobbigt för SVT. För att göra programmet politiskt korrekt och ”public service” så tar SVT dit Willie Crafoord som 2006 skrev alliansens vallåt, skillnaden här är att han inte framför något politiskt budskap i sina låtar i programmet.

Folkets hyckleri

I dagarna har folk förfasats över att en döende cancersjuk kvinna förvägras tillgång till sitt privata pensionskonto av Skatteverket. Ja till och med Aftonbladet skriver om detta. Till och med att spara ihop 23 000 kronor för en pensionär idag nästan en omöjlighet i dagens Sverige efter statens tvångsbeskattning. Att sedan en döende kvinna ska Läs mer om Folkets hyckleri[…]

HAX varnar dina barn för staten

Henrik Alexandersson har under många år outtröttligt kämpat för ett mer frihetligt Sverige och jobbar för närvarande åt Piratpartiet i Europaparlamentet i Bryssel vilket HAX anser är det rätta att göra just nu. Personligen tycker jag att han gjorde mer nytta innan, men HAX är tveklöst en av de personer som gjort mest för libertarianismen Läs mer om HAX varnar dina barn för staten[…]

Livet förstör planeten!

Den senaste tidens nyheter har underrättat oss om ännu en bidragande orsak till den globala uppvärmningen, nämligen den fisgas som produceras av kor. De metaboliska processer som utövas av våra nötkreatursgrannar producerar metan, en av de växthusgaser som den troende miljöaktivisten är ständigt vaksam mot. Metan produceras också genom nedbrytning av organiskt material (t.ex. gödsel, Läs mer om Livet förstör planeten![…]

Livet förstör planeten!

Vi måste naturligtvis komma ihåg att det är mänskligheten själv som miljöaktivisterna rasar mot, med hjälp av sin egen sekulariserade version av ”arvsynden”. Hur ofta hör vi det inte sagt att människan måste begränsa sin inblandning med resten av skapelsen för att inte ”rubba balansen i naturen?” Att vår art skall skiljas från resten av naturen återspeglar hur konfliktdrabbad denna ideologi är.

Hayek och Nobelpriset

Det kommer som en stor och välkommen överraskning för marknadsliberaler här i USA och resten av världen att 1974 års Nobelpris i ekonomi tilldelas den store österrikiske ekonomen Friedrich A. von Hayek. Allt sedan bortgången av Hayeks framstående mentor Ludwig von Mises förra året har den 75-årige Hayek övertagit rollen som världens mest framstående marknadsliberala Läs mer om Hayek och Nobelpriset[…]

Hayek och Nobelpriset

FA Hayek är inte bara en världsledande marknadsliberal ekonom; han har också gått i spetsen för att kritisera de matematiska modeller och planekonomiska teorier som ekonomiska ”vetenskapsmän” gör anspråk på, såväl som att integrera nationalekonomin i en bredare och frihetlig samhällsfilosofi. Båda dessa koncept har hittills setts som en styggelse av Nobelkommittén.

Katalonien, och att stödja utträde

Genom åren har det förekommit många debatter om vad den korrekta libertarianska strategin borde vara för att uppnå det libertarianska målet. En av strategierna, och en som har föreslagits på senare år av många libertarianer är idén om utträde, dvs. uppbrytandet av nationalstaten till mindre enheter, som en väg för att uppnå detta mål. Även Mises föreslog detta i sin bok Liberalism.

Katalonien, och att stödja utträde

Genom åren har det förekommit många debatter om vad den korrekta libertarianska strategin borde vara för att uppnå det libertarianska målet. En av strategierna, och en som har föreslagits på senare år av många libertarianer är idén om utträde, dvs. uppbrytandet av nationalstaten till mindre enheter, som en väg för att uppnå detta mål. Även Läs mer om Katalonien, och att stödja utträde[…]

Det är mitt bröd

Låt oss börja med Adam Smith. Denna store ekonom och fader till den moderna teorin om fria marknader förde fram ett fel som har förföljt oss ända sedan dess. Smiths ”arbetsvärdeteori” var felaktig, men David Ricardo accepterade och utarbetade den. Därefter blev arbetsvärdeteorin ytterligare utvecklad av Karl Marx. Därför har vi en socialistisk teori om Läs mer om Det är mitt bröd[…]