Jeffrey Tucker om Mises och innovation

Hittade detta på Mises-bloggen precis. Jeffrey Tucker om Ludwig von Mises syn på innovation, kontrasterat med det marxistiska synsättet, och immaterialrättsförespråkarnas.

BK Marcus uppmärksammade mig på denna passage från Mises bok ”Theory and History” som illustrerar att Mises verkligen förstod ämnet innovation, och att hans synsätt kontrasterar både med det Marxistiska synsättet (opersonliga krafter) och immaterialrättssynsättet (att innovation är ett resultat av skapelser ur tomma intet av isolerade idé-ägare). Som vanligt erbjuder det Misesianska perspektivet en medelväg:

”Medan grupptänk-skolan försökte att eliminera individen genom att tillskriva aktivitet till den mytomspunna folkandan, var marxisterna fast beslutna att å ena sidan förminska individens bidrag och å andra sidan tillskriva innovationer till ”gemensamma människor”. Således observerade Marx att en kritisk syn på teknologins historia skulle visa att ingen av 1700-taletls uppfinningar var resultatet av en enda individ. Vad bevisar detta? Ingen förnekar att teknologiska framsteg är en stegvis process, en kedja av på varandra följande steg genomförda av en lång kö av människor som var och en lägger till något till sina företrädares prestationer. Historien bakom varje teknologisk uppfinning, om den berättas i helhet, leder tillbaka till de mest primitiva uppfinningarna som gjorts av grottmänniskor i mänsklighetens begynnelse. Att välja någon senare startpunkt är en godtycklig begränsning av hela berättelsen. Man kan börja en historia om trådlös telegrafi med Maxwell och Hertz, men man kan lika gärna gå tillbaka till de första experimenten med elektricitet eller till någon annan tidigare teknologisk bedrift som av nödvändighet föregick konstruktionen av ett radionätverk. Allt detta förminskar inte alls sanningen att varje steg framåt utfördes av en individ och inte av någon mytomspunnen opersonlig agent. Det förminskar inte Maxwells, Hertz eller Marconis bidrag att erkänna att de kunde genomföras endast eftersom andra innan dem hade bidragit med annat.”

(Jag bör tillägga att detta ännu en gång förstärker min uppfattning sedan länge att ”Theory and History” av Mises innehåller mer sanning i en bok än nästan ett helt universitetsbibliotek.)

Inlägget postades i Blogg. Skapa ett bokmärke för länken.

3 kommentarer till ”Jeffrey Tucker om Mises och innovation

  • ”… immaterialrättssynsättet (att innovation är ett resultat av skapelser ur tomma intet av isolerade idé-ägare)”

    Kanske är det som står inom klamrarna ett vanligt synsätt? Det är i alla fall inte det synsätt som råder hos yrkesverksamma forskare och ingenjörer.

    De flesta forskare inom tillämpad vetenskap, som rapporterar framsteg i tidskrifter, citerar gammal kunskap varpå den nya tekniken bygger. I patentskrifter hänvisar många uppfinnare till tidigare patent och tidskrifter, som beskriver den teknik som uppfinningen bygger vidare på. Och patentingenjörer letar alltid efter tidigare teknik som ligger till grund för uppfinningen, när de granskar en patentansökan.

  • Det är väl snarare hos vissa försvarare av immaterialrätt som synsättet att det skulle vart enksilda uppfinnare som står för allting finns. Eller, de har ibland en tendens att argumentera på det sättet i alla fall. Sen när de tänker efter så inser de oftast att det inte är så. Framsteg sker genom att kopiera någon annan och sen förbättra processen/uppfinningen/vadsomhelst något.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *