Förväntningar och den österrikiska konjunkturcykeln

Sedan introduktionen av Ludwig von Mises teori om konjunkturcykeln 1912 i boken The Theory of Money and Credit, har den varit mål för obeveklig kritik. Enligt den österrikiska teorin om konjunkturcykeln leder centralbankens artificiella sänkning av räntan till en snedfördelning av resurser på grund av det faktum att företagen sätter igång olika kapitalprojekt, som innan Läs mer om Förväntningar och den österrikiska konjunkturcykeln[…]

Förväntningar och den österrikiska konjunkturcykeln

Således har en affärsman bara två val – antingen att stanna i en specifik bransch eller att inte vara där alls. När han väl har bestämt sig för att vara i en specifik bransch betyder det att affärsmannen sannolikt reagerar på förändringar i efterfrågan på varor och tjänster i denna specifika bransch, oavsett de underliggande orsakerna bakom förändringarna av efterfrågan. Att misslyckas att göra det kommer att leda till att han snabbt kommer att gå i konkurs.

Albert J. Nock om ekonomisk frihet och staten

Följande är ett utdrag ur boken Memoirs of a superflous man, av Albert J. Nock, och behandlar begreppet ekonomisk frihet. Om en regim av total ekonomisk frihet skulle etableras, skulle samhällelig och politisk frihet följa med automatik; och tills det etableras kan varken samhällelig eller politisk frihet existera. Och här får man en första syn Läs mer om Albert J. Nock om ekonomisk frihet och staten[…]

Jeffrey Tucker om Mises och innovation

Hittade detta på Mises-bloggen precis. Jeffrey Tucker om Ludwig von Mises syn på innovation, kontrasterat med det marxistiska synsättet, och immaterialrättsförespråkarnas. BK Marcus uppmärksammade mig på denna passage från Mises bok ”Theory and History” som illustrerar att Mises verkligen förstod ämnet innovation, och att hans synsätt kontrasterar både med det Marxistiska synsättet (opersonliga krafter) och Läs mer om Jeffrey Tucker om Mises och innovation[…]

Allmännyttans villfarelse: Libertarianer och nationellt försvar

Av någon anledning tenderar libertarianer, inklusive Ayn Rand, att falla för icke-logiken kring allmännytta och därför avvisa anarkismen som en livskraftig samhällsordning. Det kan dock inte bli mer fel än så. Allmännytta är inte ett problem på en fri marknad – det är bara ett problem på en reglerad sådan. Faktum är att den logik Läs mer om Allmännyttans villfarelse: Libertarianer och nationellt försvar[…]

Allmännyttans villfarelse: Libertarianer och nationellt försvar

När det gäller nationellt försvar, som är en fråga som ofta tycks förvirra förespråkare av den fria marknaden, säger argumentet för allmännytta att den fria marknaden inte kan tillhandahålla nationellt försvar. Visst, i ärlighetens namn: jag ser ingen anledning till att privata företag skulle tillhandahålla nationellt försvar. ”Nationen” är inte en konsument och har inga önskemål, och kan heller inte betala för tjänsten – det är bara en kollektivistisk illusion.

Vad det innebär att vara en anarko-kapitalist

Butler Shaffers senaste LRC artikel What is anarchy?, framkallade en diskussion på Reasonbloggen och inspirerade mig att skriva ner några idéer som jag också har haft längs denna linje. Libertarianska motståndare mot anarki attackerar en påhittad motståndare. Deras argument är vanligtvis utilitaristiska i sin natur och uppgår till ”men anarki kommer inte att fungera” eller Läs mer om Vad det innebär att vara en anarko-kapitalist[…]

Vad det innebär att vara en anarkokapitalist

Att vara en anarkist betyder bara att du tror att aggression inte är försvarbart, och att staten nödvändigtvis använder sig av våld. Och därför, att stater, och den aggression de nödvändigtvis använder, inte är försvarbar. Det är ganska enkelt faktiskt. Det är en etisk synpunkt, så det är ingen överraskning att det förvirrar utilitarister.

Folkets hyckleri del 2

Idag skriver de flesta dagstidningar (DN, SVD, SVT och Expressen) om den cancersjuka kvinnan som fått ”rätt” mot Skatteverket i en process som jag skrev om tidigare. Hur kan detta kallas att få ”rätt”? Det är provocerande och det finns en aspekt som all massmedia har missat. Om en statlig myndighet processar i två instanser Läs mer om Folkets hyckleri del 2[…]

”Underskottsfinansiering” och inflation

Jag antar att ni vet hur banksystemet utvecklades och hur bankerna kunde förbättra de tjänster som guld förde med sig, genom att överföra tillgångar från en individ till en annan individ i bankernas böcker. När du studerar utvecklingen av pengars historia kommer du att upptäcka att det fanns länder i vilka det fanns system där Läs mer om ”Underskottsfinansiering” och inflation[…]

”Underskottsfinansiering” och inflation

Situationen, den politiska situationen, diskussionen om problemen med inflation, skulle vara väldigt annorlunda om människorna som skapade inflationen, staten, öppet erkände, ”Ja det är vi som gör det. Vi skapar inflationen. Tyvärr måste vi spendera mer än folk är villiga att betala i skatter.” Men de säger inte detta. De säger inte ens rakt ut till folk, ”Vi har ökat mängden pengar. Vi ökar mängden pengar för att vi spenderar mer, mer än ni betalar oss”.