Det allmänna bästa = kollektivism

Nyligen – medan den nuvarande administrationen och större delen av kongressen fortsätter att föreslå utökningar av statens makt över folks liv – har ännu mer struntprat förts fram i ett försök att rättfärdiga sådana program på grund av att man vill underhålla det ”allmänna bästa”. Vilket nyfiket sinne som helst borde med en gång se Läs mer om Det allmänna bästa = kollektivism[…]

Det allmänna bästa = kollektivism

Så länge som män och kvinnor ser på sig själva som lite mer än formbara enheter i en grupptänkande monolit kommer de och deras barn att fortsätta malas ner till en gemensam massa, som endast är användbar för deras herrar. Kollektivism är en religion för förlorare: ett trossystem som tillåter staten att anordna folks välstånd och energi i en tvingad omfördelning till de som staten favoriserar.

Ironi när den är som sämst

Mats Persson, professor i nationalekonomi, skrev för två månader sedan ett inlägg på den svenska ekonomibloggen Ekonomistas. I inlägget gjorde han satir av den kritik som riktats mot nationalekonomer i kölvattnet av finanskrisen, och deras oförmåga att förutspå sagda kris. Persson gör en sammanfattning av denna kritik men byter ut nationalekonomi mot geologi, för att Läs mer om Ironi när den är som sämst[…]

En notering om matematisk ekonomi

Jag har grava filosofiska tvivel gällande huruvida konceptet orsak verkligen helt kan utplånas från fysiken. Men oavsett om det kan det eller inte kan det verkligen inte göra det från ekonomi. Detta på grund av att i ekonomi är orsaken känd från början – mänskliga handlingar som använder medel för att uppnå mål. Från detta kan vi härleda enstaka bestämda effekter, inte ömsesidigt beroende ekvationer.

Kapitalackumulering skapar inte välstånd

Av Hans blir jag tipsad om denna artikel i DI, om Deirdre McCloskey, en Chicago-ekonom som nyligen hade en föreläsning i Avesta där hon poängterade att hon inte är lika intresserad av konjunkturcykler som de forskare hon föreläste för eftersom hon menade (eller i alla fall verkar mena) att de positiva effekterna av artificiella uppgångar Läs mer om Kapitalackumulering skapar inte välstånd[…]

Vad är rättvisa priser?

Vilken sorts världsteori insisterar på att hus och aktier alltid går upp i pris, medan bensin och spannmålspriser alltid sjunker? Det är faktiskt obegripligt. Ett pris sätts inte av en naturlag, och prisrörelser är inte heller menade att följa ett förinställt mönster som stjärnornas rörelse. Priser är inget annat än bytesrratios – punkter där köpare och säljare kommit överens.

Det statliga kriget: Israel och Palestina

Med tanke på den senaste tidens händelser i Israel och Palestina kan det vara lämpligt att föreslå en lösning på den till synes oändliga konflikt som pågår mellan dessa två länder. Många Palestinavänner menar att krigandet skulle upphöra ifall den israeliska staten avvecklades, vilket i sig inte är en dum idé. Detta skulle dock bara Läs mer om Det statliga kriget: Israel och Palestina[…]

Det statliga kriget: Israel och Palestina

Med tanke på den senaste tidens händelser i Israel och Palestina kan det vara lämpligt att föreslå en lösning på den till synes oändliga konflikt som pågår mellan dessa två länder. Många Palestinavänner menar att krigandet skulle upphöra ifall den israeliska staten avvecklades, vilket i sig inte är en dum idé. Detta skulle dock bara lösa halva problemet. Den verkliga utvägen är att avveckla både den israeliska och den palestinska staten, för så länge som dessa två existerar kommer fred och frihet aldrig att infinna sig i regionen.