Förväntningar om förändringar i köpkraften

Individers betänkande som bestämmer hur de agerar gällande pengar baseras på deras kunskap om priser i det omedelbara förflutna. Om de saknade denna kunskap skulle de inte vara i en position att kunna bestämma vad den lämpliga mängden kontantinnehav borde vara och hur mycket de borde spendera i förvärvandet av olika varor.

Ett betalningsmedel utan ett förflutet är otänkbart. Inget kan börja användas som ett betalmedel om det inte redan har varit en ekonomisk vara som folk tillskrev ett bytesvärde redan innan den var efterfrågad som ett sådant medel.

Men köpkraften som fås från det omedelbara förflutna modifieras av dagens efterfrågan för och tillgång på pengar. Mänskliga handlingar tillhandahåller alltid för framtiden, även om det endast är den kommande timmens framtid. Han som köper, köper för framtida konsumtion och produktion.

Läs helar artikeln, av Ludwig von Mises

Inlägget postades i Blogg. Skapa ett bokmärke för länken.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *