Svenska frihetskämpar, förena eder! Bli Patreon

Frihetens filosofi

Frihetens filosofi baseras på principen om självägande. Du äger ditt liv. Att förneka detta skulle innebära att någon annan person har ett större anspråk på ditt liv än du har. Ingen annan person, eller grupp av personer, äger ditt liv, och du äger inte heller andras liv.

Du existerar i tiden; i framtiden, nutiden och det förflutna.

Detta manifesteras i liv, frihet och produkten av ditt liv och din frihet. Att förlora ditt liv är att förlora din framtid. Att förlora din frihet är att förlora din nutid. Och att förlora produkten av ditt liv och din frihet är att förlora den del av ditt förflutna som producerade den.

Produkten av ditt liv och din frihet är din egendom. Egendom är frukten av ditt arbete och produkten av din tid, energi och dina talanger. Egendom är den del av naturen som du kan omvandla till användbara saker. Egendom är andras egendom som har givits till dig genom frivilliga utbyten och ömsesidigt samtycke. Två personer som frivilligt byter egendom med varandra förväntar sig att få det bättre av utbytet annars skulle de inte genomföra det. Endast de själva har rätten att fatta det beslutet.

Ibland använder vissa människor våld eller bedrägeri för att ta från andra utan frivilligt samtycke. Initierandet av våld eller bedrägeri: att ta ett liv är mord, att ta frihet är slaveri, och att ta egendom är stöld.

Det spelar ingen roll om dessa handlingar utförs av en enstaka person, av många mot ett fåtal, eller ens av tjänstemän med fina hattar.

Du har rätten att skydda ditt eget liv, din frihet och din rättfärdigt förvärvade egendom från andras våldsamma aggression och du har rätt att be andra att hjälpa till att försvara dig. Men du har ingen rätt att initiera våld mot andras liv, frihet eller egendom. Således har du ingen rätt att utnämna någon person som initierar våld mot andra å dina vägnar.

Du har rätten att söka ledare åt dig själv, men du har ingen rätt att tvinga på ledare på andra. Oavsett på vilket sätt tjänstemännen utses är de endast människor och de har inga rättigheter eller anspråk som är större än de som andra människor har. Oavsett vilka påhittiga etiketter de sätter på sitt beteende, eller mängden människor som uppmuntrar dem har tjänstemän ingen rätt att mörda, förslava eller stjäla. Du kan inte ge dem några rättigheter som du inte själv har.

Eftersom du äger ditt liv är du ansvarig för ditt liv. Du hyr inte ditt liv från andra som kräver att du lyder. Inte heller är du slav åt andra som kräver att du uppoffrar dig. Du väljer dina egna mål baserat på dina egna värderingar.

Framgång och misslyckande är båda två nödvändiga incitament för att lära sig och för att växa.

Dina handlingar å andras vägnar, eller andras handlingar å dina vägnar, är av dygd endast då de härleds från ömsesidigt samtycke. För dygd kan endast existera där det finns fria val.

Detta är grunden till ett verkligt fritt samhälle. Detta är inte bara den mest praktiska och humanitära grunden för mänskliga handlingar, utan också den mest etiska.

Problem i världen som uppstår av att stater initierar våld går att lösa. Lösningen är att jordens folk slutar be sina statstjänstemän att initiera våld å deras vägnar.

Ondska kommer inte enbart från onda människor, utan också från goda människor som tolererar initierandet av våld som ett medel för att uppnå sina egna mål. På detta sätt har bra människor genom historien gett onda människor makt.

Att tro på ett fritt samhälle är att fokusera på upptäcksprocessen på värderingarnas marknadsplats, istället för att fokusera på någon påtvingad vision eller mål. Att använda statligt våld för att tvinga en vision på andra är intellektuell slöhet och har vanligtvis icke önskvärda och perversa konsekvenser.

Att uppnå ett fritt samhälle kräver mod att tänka, att prata och att agera.

Speciellt när det är lättare att inte göra någonting…

Denna text är hämtad från videon ”The Philosophy of Liberty”, och har översatts till svenska av Joakim Kämpe.

Kommentera på bloggen.

Svenska frihetskämpar, förena eder! Bli Patreon