Kapitalackumulering skapar inte välstånd

Av Hans blir jag tipsad om denna artikel i DI, om Deirdre McCloskey, en Chicago-ekonom som nyligen hade en föreläsning i Avesta där hon poängterade att hon inte är lika intresserad av konjunkturcykler som de forskare hon föreläste för eftersom hon menade (eller i alla fall verkar mena) att de positiva effekterna av artificiella uppgångar är större än de negativa effekter som nedgångarna (som av nödvändighet måste följa de artificiella uppgångarna) skapar.

Som bevis (?) på detta menar hon att vi har det mellan tio och hundra gånger bättre än våra förfäder. Just detta tänker jag inte argumentera emot, utan jag motsätter mig snarare att hon verkar koppla samman konjunkturcykler med framsteg. Vi har det snarare bättre än våra förfäder trots konjunkturcyklerna, inte på grund av dem. Att någonting sker efter någonting annat betyder inte av nödvändighet att det sker på grund av det.

Vidare avslutas artikeln med följande märkliga stycke:

”Det här är en ren hicka, inte ett tillfälle för fundamental revision av hur vi ska förstå vår ekonomi”, säger hon och tillägger sedan att hon egentligen inte tycker om ordet kapitalism.

Det beror på att kapitalism i hennes ögon syftar till ackumulerandet av kapital, något som inte förbättrar världen.

Som österrikare är det uppenbart att ovanstånde mening måste förkastas rakt av. Menar McCloskey att vägen till framgång och rikedom är följande märkliga och Keynsianska formel: ”Spara mindre, konsumera mer, bli rik”?

Dela för frihetens skull

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *