Civilisationens kris

Alla bär upp en del av samhället på sina axlar. Ingen får sitt ansvar avlastat av andra, och ingen kan hitta en trygg väg för sig själv om hela samhället är på väg mot förstörelse. Därför måste alla, för sitt eget bästa, kraftfullt kasta sig in i den intellektuella kampen. Vare sig han väljer eller inte, kastas alla människor in i den stora historiska kampen, det avgörande slaget som vår epok har kastat oss in i.

Socialismens triumf

Det handlar inte om att skapa ekonomiska strukturer som tjänar kapitalet på bekostnad av arbete, kultur eller religion. Det handlar om ett system som skyddar allas rättigheter och tjänar det allmänna bästa. Kapitalism är endast det namn som råkade associeras med detta system. Om du vill kalla frihet för ”banan”, så visst, men vad som spelar roll är inte ord utan idéer.

Varför är löner låga i utvecklingsländer?

Låga löner i utvecklingsländer är en bland många synder som påstås begås av den globala kapitalismen, men få av de som anklagar kapitalism för detta stannar upp och tänker på varför löner är så låga i vissa utvecklingsländer. I sin bok från 2007, The Myth of the Rational Voter, föreslår ekonomen Bryan Caplan ett intressant Läs mer om Varför är löner låga i utvecklingsländer?[…]

Varför är löner låga i utvecklingsländer?

Låga löner i utvecklingsländer är en av många synder som den globala kapitalismens påstås begå, men de som anklagar kapitalismen för detta stannar sällan upp och funderar över varför löner är så låga i vissa u-länder. I sin bok från 2007, The Myth of the Rational Voter, föreslår ekonomen Bryan Caplan ett intressant tankeexperiment som Läs mer om Varför är löner låga i utvecklingsländer?[…]

585 kronor för mycket

”Välgörenhets”-organisationen Action Aid är på krigsstigen efter att ha konstaterat att H&M betalar 585 kronor i skatt per år till staten i Bangladesh för sin omfattande produktionsverksamhet i landet. De borde snarare säga grattis till H&M:s framgångsrika skatteplanering och konstatera att de betalar 585 för kronor för mycket i skatt. Enligt Action Aid: Varje år Läs mer om 585 kronor för mycket[…]

Förväntningar om förändringar i köpkraften

Individers betänkande som bestämmer hur de agerar gällande pengar baseras på deras kunskap om priser i det omedelbara förflutna. Om de saknade denna kunskap skulle de inte vara i en position att kunna bestämma vad den lämpliga mängden kontantinnehav borde vara och hur mycket de borde spendera i förvärvandet av olika varor. Ett betalningsmedel utan Läs mer om Förväntningar om förändringar i köpkraften[…]

Förväntningar om förändringar i köpkraften

Ett betalningsmedel utan ett förflutet är otänkbart. Inget kan börja användas som ett betalmedel om det inte redan har varit en ekonomisk vara som folk tillskrev ett bytesvärde redan innan den var efterfrågad som ett sådant medel. Men köpkraften som fås från det omedelbara förflutna modifieras av dagens efterfrågan för och tillgång på pengar. Mänskliga handlingar tillhandahåller alltid för framtiden, även om det endast är den kommande timmens framtid.