Meltup

NIA (National Inflation Association) släppte idag sin nya video Meltup. Dokumentären handIar om hur den amerikanska ekonomin är i början av en valutakris som kommer att leda till hyperinflation och inkluderar bl.a. intervjuer med Thomas E. Woods (senior fellow i historia på LvMI USA), Marc Faber, Gerald Celente, Peter Schiff, Jim Rogers och Ron Paul. Läs mer om Meltup[…]

Den kommande finanskrisen

Ända sedan finanskrisen 2008 har den österrikiska skolans anhängare förutspått att en ännu större finanskris kommer inträffa inom de närmaste åren. Dessa farhågor viftas dock i vanlig ordning bort av politiker och centralbankschefer världen över, samtidigt som dessa fortsätter bidra till enorma statsskulder och rekordlåga räntor. Resultatet kommer bli en ännu värre krasch än den Läs mer om Den kommande finanskrisen[…]

Tvångsinlösen

I DN kan vi idag läsa att staten ville tvångsinlösa en persons skog för att bygga ett naturreservat där. Tvångsinlösning kan närmast liknas vid den gamla maffia-parollen, att skogsägaren fick ”ett erbjudande han inte kunde säga nej till”. Skogsägarens lösning på detta var att i ren desperation hugga ner skogen. På grund av detta riskerar Läs mer om Tvångsinlösen[…]

Deflationens välsignelse

Om vi måste ha recessioner bör de alltid vara deflatoriska. Det är betydligt värre med de inflatoriska recessioner som Keynesianerna ständigt försöker pracka på oss. Stigande priser under en konjunkturnedgång är det värsta som kan hända, av samma anledning som att deflation är det bästa som kan hända, då inflation avskräcker sparande och framtida investeringar; det uppmuntrar kortsiktig konsumtion och förstör därmed de besparingar som är livsviktiga för långsiktig och framtida ekonomisk tillväxt, vilket förlänger lidandet.

Om revolutioner

Det är uppenbart att världen är djupt nedsjunken i en samhällelig revolution. Vad som inte är lika uppenbart är att inbäddat i den nuvarande revolutionen finns fröna till ytterligare en. Det måste helt enkelt vara så, eftersom det alltid har varit så. Knappt har människorna nöjt sig med en given uppsättning idéer, ett mönster att Läs mer om Om revolutioner[…]

Om revolutioner

Det är uppenbart att världen är djupt nedsjunken i en samhällelig revolution. Vad som inte är lika uppenbart är att inbäddat i den nuvarande revolutionen finns fröna till ytterligare en. Det måste helt enkelt vara så, eftersom det alltid har varit så. Knappt har människorna nöjt sig med en given uppsättning idéer, ett mönster att leva och tänka efter, förrän letandet efter fel börjar, och letandet efter fel är roten till revolution.

Trender kan ändras

Den typiska eleven som slutgjort sin obligatoriska skolgång glömmer snabbt det mesta av det han har lärt sig. Men det finns en del av indoktrineringen som inpräntats i hans sinne, d.v.s. trossatsen om oåterkalleligheten hos trenden mot total planering och likriktning. Han tvivlar inte på tesen att mänskligheten aldrig kommer återgå till kapitalism, det hemska Läs mer om Trender kan ändras[…]

Trender kan ändras

Det är inte sant att det mänskliga tillståndet alltid måste förbättras, och att ett återfall till väldigt otillfredsställande levnadssätt, fattigdom och barbarism är omöjligt. Den komparativt höga levnadsstandarden som gemene man idag åtnjuter i de kapitalistiska länderna är ett resultat av laissez-faire-kapitalism. Varken teoretiska resonemang eller historiska erfarenheter tillåter att man drar slutsatsen att att det skulle kunna bibehållas, och än mindre förbättras, under socialism.