Månad: maj 2010

Meltup

NIA (National Inflation Association) släppte idag sin nya video Meltup. Dokumentären handIar om hur den amerikanska ekonomin är i början av en valutakris som kommer att leda till hyperinflation och …

Meltup Läs mer »

Skuldkartan

New York Times har kartlagt hur stater och banker i Europa är skyldiga varandra pengar och illustrerat detta bra i en fin bild: Om du fortfarande inte tror att detta …

Skuldkartan Läs mer »

Tvångsinlösen

I DN kan vi idag läsa att staten ville tvångsinlösa en persons skog för att bygga ett naturreservat där. Tvångsinlösning kan närmast liknas vid den gamla maffia-parollen, att skogsägaren fick …

Tvångsinlösen Läs mer »

Deflationens välsignelse

Om vi måste ha recessioner bör de alltid vara deflatoriska. Det är betydligt värre med de inflatoriska recessioner som Keynesianerna ständigt försöker pracka på oss. Stigande priser under en konjunkturnedgång är det värsta som kan hända, av samma anledning som att deflation är det bästa som kan hända, då inflation avskräcker sparande och framtida investeringar; det uppmuntrar kortsiktig konsumtion och förstör därmed de besparingar som är livsviktiga för långsiktig och framtida ekonomisk tillväxt, vilket förlänger lidandet.

Om revolutioner

Det är uppenbart att världen är djupt nedsjunken i en samhällelig revolution. Vad som inte är lika uppenbart är att inbäddat i den nuvarande revolutionen finns fröna till ytterligare en. Det måste helt enkelt vara så, eftersom det alltid har varit så. Knappt har människorna nöjt sig med en given uppsättning idéer, ett mönster att leva och tänka efter, förrän letandet efter fel börjar, och letandet efter fel är roten till revolution.

Trender kan ändras

Det är inte sant att det mänskliga tillståndet alltid måste förbättras, och att ett återfall till väldigt otillfredsställande levnadssätt, fattigdom och barbarism är omöjligt. Den komparativt höga levnadsstandarden som gemene man idag åtnjuter i de kapitalistiska länderna är ett resultat av laissez-faire-kapitalism. Varken teoretiska resonemang eller historiska erfarenheter tillåter att man drar slutsatsen att att det skulle kunna bibehållas, och än mindre förbättras, under socialism.