Berättelser om titaner och hobbitar

Både Rand och Tolkien berättar således passionerat sina berättelser om frihet, men de tillgriper fundamentalt annorlunda estetik, och som en konsekvens av detta målar de upp två helt olika bilder av världen, med olika hjältar och annorlunda utmaningar. Men vilken av de två romanerna utgör det bättre kontextet, det bättre litterära ramverket, för frihet och Hans-Hermann Hoppes idé om den naturliga ordningen?

Ringen och makten

Dagens artikel är skriven av Juliusz Jablecki, som arbetar med det polska Mises-institutet. Artikeln jämför de två romanerna Och världen skälvde, av Ayn Rand, och Sagan om Ringen, av J.R.R. Tolkien, och undersöker vilken av dem som, enligt författaren, är den mest inspirerande av de båda sett ur ett libertarianskt perspektiv. Även om artikeln diskuterar Läs mer om Ringen och makten[…]

Lew Rockwell om LvMI Sveriges vapensköld

Lew Rockwell sammanfattar sitt besök och resa till LvMI Brasilien för att besöka deras första konferens här i artikeln The Greatness of Helio Beltrão. Det som är roligt att notera att LvMI Sveriges även nämns: One person had complained about the appropriate inclusion of Rothbard as well as Mises on MisesBrasil’s handsome crest. Wait until Läs mer om Lew Rockwell om LvMI Sveriges vapensköld[…]

Likgiltighet och lite annat

Dagens artikel är författad av Hans-Hermann Hoppe och besvarar kritik som framförts mot Mises och Rothbards syn på likgiltighet. Mises och Rothbard menar att likgiltighet inte kan visas i handling. Traditionell ekonomi använder sig dock ofta av så kallade indifferenskurvor (eng. indifference curves), som kan förklaras som grafer som visar olika uppsättningar av varor, och Läs mer om Likgiltighet och lite annat[…]

Måste Österrikare anamma likgiltighet?

I sin hyllade artikel ”Toward a Reconstruction of Utility and Welfare Economics”, skrev Murray Rothbard: Likgiltighet kan aldrig demonstreras av en handling. Tvärtom. Varje handling innebär nödvändigtvis ett val, och varje val innebär en definitiv preferens. Handling implicerar specifikt själva motsatsen till likgiltighet… Om en person verkligen är likgiltig mellan två alternativ kan och kommer Läs mer om Måste Österrikare anamma likgiltighet?[…]

LvMI Brasilien direktsänt seminarium

Just nu pågår ett direktsänt seminarium som anordnas av LvMI Brasilien (startade klockan 09.00 Brasiliansk tid). Talarna innefattar flera ledande Österrikiska ekonomer som Lew Rockwell, Joseph Salerno, Mark Thornton och Tom Woods. Övriga talare kommer även att vara David Friedman – son till Milton Friedman – och Patri Friedman, Davids son.

Utan bärplockning stannar Sverige

Egentligen känns inte det här värt att kommentera, men jag har svårt att låta bli. I gammal god mys-kommunistisk anda förespråkar Göran Greider ettåriga arbetsläger för unga människor, inom ”vård, skola och omsorg eller något annat område där det kan behövas mycket folk. Till exempel i det ekologiska jordbruket, eller med bärplockning.” Sen när blev Läs mer om Utan bärplockning stannar Sverige[…]

Att ha eller inte ha

Immaterialrätt (IP) är ett begrepp som blivit allt viktigare i och med den digitala revolutionen. I dagens artikel går Stephan Kinsella igenom det libertarianska ramverket, och förklarar varför han anser att IP är illegitimt och icke-libertarianskt. Jag hade inte tänkt förklara artikeln mer ingående, annat än att poängtera att det är en bra artikel som Läs mer om Att ha eller inte ha[…]

Immaterialrätt och libertarianism

Libertarianismens ursprungliga antagande borde ha varit att IP är ogiltigt – inte tvärtom. Trots allt har vi libertarianer redan insett att ”intellektuella” rättigheter, såsom rätten till ett rykte som skyddas av lagar mot förtal och ärekränkning, är ogiltiga. Varför skulle vi då förutsätta att andra lagar som skyddar abstrakta intellektuella rättighter är giltiga – speciellt artificiella rättigheter som endast är ett resultat av lagstiftning, dvs. påbud från den kriminella statens avdelning för påhittade lagar?

Katrine Kielos och Tobin-skatt

Katrine Kielos skriver en ledare i Aftonbladet idag, och uttrycker glädje över att diskussionen om en Tobin-skatt har uppstått igen. ”I dag vill Gordon Brown, Nicholas Sarkozy och Angela Merkel alla införa en Tobinskatt och USA:s förre riksbankschef Paul Volcker är positiv. Uppståndelse är inte bara ett koncept för påsken. Svåra ekonomiska kriser kan få Läs mer om Katrine Kielos och Tobin-skatt[…]