Idéers makt

Dagens artikel, med titeln Slaget om idéer, är ett utdrag ur boken Socialism, skriven av Ludwig von Mises och publicerad 1922. Boken avhandlar och förkastar hela den socialistiska idén (både sociologiskt och ekonomiskt), och visar att ett socialistiskt samhälle inte är ett hållbart system. I boken Human Action, publicerad 1949, skriver Ludwig von Mises att, Läs mer om Idéers makt[…]

Slaget om idéer

Ett samhälle som väljer mellan kapitalism eller socialism väljer inte mellan två samhällssystem; det väljer mellan samhälleligt samarbete eller samhällets upplösning […] Alla bär upp en del av samhället på sina axlar. Ingen får sitt ansvar avlastat av andra, och ingen kan hitta en trygg väg för sig själv om hela samhället är på väg mot förstörelse. Därför måste alla, för sitt eget bästa, kraftfullt kasta sig in i den intellektuella kampen.

Anarki, minarki och libertarianism

Dagens artikel, skriven av Robert Murphy, behandlar ett vanligt argument mot anarkokapitalism, nämligen att i ett sådant samhälle skulle allting degenerera till den grad att krigsherrar tar över. I artikeln bestrider Murphy detta och visar på att argumentet i sig dessutom är felaktigt. I dagarna råkade jag dessutom återigen på en bloggpost från 2007, med Läs mer om Anarki, minarki och libertarianism[…]

Kommer inte krigsherrar att ta över?

Det saknas belägg för påståendet att anarkism skulle leda till våldsamma konflikter mellan olika krigsherrar. I de samhällen där en sådan situation trots allt skulle uppstå skulle en stat ändå inte råda bot på problemet. De frivilliga arrangemang som uppstår i ett markadsanarkistiskt samhälle skulle vara långt mycket mer gynnsamma för fred och rättsäkerhet än de tvångsmedel som inrättas av en parasitisk och monopolistisk stat.

Mises och demokrati

Idag presenterar vi ett kort utdrag ur Ludwig von Mises bok Liberalism, som publicerades 1927. Boken var tänkt som en kompanjon till den tidigare utgivna boken Socialism, som demolerade de ekonomiska och sociologiska argumenten för socialism. Mest känd är nog boken för att den presenterade det så kallade kalkyleringsproblemet som visade att socialism var tvunget Läs mer om Mises och demokrati[…]

Rätten till självbestämmande

Den självbestämmanderätt vi pratar om är inte nationers självbestämmanderätt, utan snarare självbestämmanderätten hos invånarna i varje territorium som är tillräckligt stort för att kunna skapa en administrativ enhet. Om det på något sätt var möjligt att ge denna självbestämmanderätt till varenda individ, skulle det vara tvunget att göras.

Askans frälsning?

En lite märklig ledare i SVD av Susanna Baltscheffsky verkar mena att vulkanutbrottet på Island, som har helt sänkt, eller gravt stört, flygtrafiken i hela Europa, kanske egentligen är något bra, eftersom det har minskat koldioxidutsläppen. Men det finns även andra aspekter. Till exempel skriver Klimatmagasinet Effekt att ”inom loppet av timmar har vulkanen på Läs mer om Askans frälsning?[…]