400 år av dynamisk effektivitet

Dynamisk effektivitet består av entreprenörskapaciteten att upptäcka vinstmöjligheter likväl som kapaciteten att koordinera och överkomma alla samhälleliga missanpassningar och misskoordineringar. I neo-klassiskt ekonomiska termer borde målet med dynamisk effektivitet inte vara att föra systemet mot fronten av vad som är maximalt möjligt att producera, utan snarare att förhöja entreprenörskreativiteten, och således kontinuerligt ”flytta” kurvan över vad som är maximalt möjligt att producera åt höger.

Frivillighet?

Intressant definition av frivillighet på DN Debatt. Efter att ha förklarat att befolkningen måste minska, konstaterar författarna att huvudfrågan är: [H]ur kan vi inom ramen för politisk demokrati genomföra institutionella reformer som får människor att på frivillig väg välja att skaffa så få barn att jordens befolkning börjar minska Man undrar lite smått vad dessa Läs mer om Frivillighet?[…]

Luften är fri!

Klassiska liberaler och libertarianer brukar vara överens om att marknaden är fullt kapabel till att producera och underhålla vägar, hamnar, kollektivtrafik och alla andra typer av transportmedel utan någon form av statlig inblandning. Walter Block, som är professor i ”österrikisk” ekonomi vid Loyola University, är något av en auktoritet på detta område. Han har skrivit Läs mer om Luften är fri![…]

Anarki i luften

Att avskaffa all statlig reglering av flygtrafiken är för de flesta personer lika otänkbart som att privatisera polisen och rättsväsendet. Den allmänna uppfattningen är att det krävs global statlig kontroll av luftrummet för att undvika totalt kaos. Frågan är dock om detta stämmer, eller om det är möjligt för marknaden att helt och hållet överta denna roll istället?

Klassisk liberalism vs anarkokapitalism

I detta första årtionde på 2000-talet har det liberala tänkandet, både i sina teoretiska och politiska aspekter, nått ett vägskäl. Även om Berlinmurens, och den verkliga socialismens, fall i början av 1989 verkade förebåda ”historiens slut” (för att använda Francis Fukuyamas olyckliga och uppblåsta fras), segrar idag, och i många avseenden mer än någonsin, statsdyrkan Läs mer om Klassisk liberalism vs anarkokapitalism[…]

Mises.org och förlagshistorien

Det kan ha varit enkelt att blanda ihop det arbete som gick åt till att skapa boken och bokens fysiska egenskaper med budskapet och tecknen i boken i sig. Faktum är att det är två helt olika saker, och alla framsteg som gjorts sedan den tiden har försökt att särskilja det som är knappt av naturen (papper, limhäftningen, tid) och det som är potentiellt möjligt att kopiera oändligt (idéerna och formuleringarna i själva boken).

Skatt är stöld

Encyclopaedia Britannica definierar skatt som ”den del av statsinkomsterna som fås via tvångsmässiga avgifter och betalningar från dess medborgare”. Det är ungefär precis så koncist och korrekt som en definition kan vara. Den lämnar inget utrymme för argumentation för vad skatt är. I det konstaterandet upptar ”tvångsmässigt” ett stort utrymme, helt enkelt på grund av Läs mer om Skatt är stöld[…]