Mises om guld och papper

En av de första artiklarna vi publicerade var en artikel med titeln ”Den österrikiska teorin om konjunkturcykeln”, en teori som menar att konjunkturcykeln är det oundvikliga resultatet av en statlig kommondovaluta. Men vad är då alternativet till en kommandovaluta? Svaret är guld. Dagens artikel, med titeln ”Guld och papper” beskriver kortfattat de negativa effekterna av Läs mer om Mises om guld och papper[…]

Guld och papper

Attityden hos många människor gällande inflation är ambivalent. De är å ena sidan medvetna om farorna som finns med att fortsätta trycka in mer och mer pengar i det ekonomiska systemet. Men så fort som någonting görs på riktigt för att sluta öka mängden pengar börjar de klaga över för höga räntenivåer och ett baisse-liknande tillstånd på aktie- och råvarumarknaden. De är ovilliga att avstå från den hyllade illusionen som tilldelar staten och centralbanken den magiska kraften att göra folk glada genom oändligt spenderande och inflation.

Kopplingen Habermas och Hoppe

Intressant att notera i samband med dagens artikel Klassanalys enligt den Österrikiska och den Marxistiska skolan är att Hoppe studerade i Saarbrücken och Frankfurt, och avlade doktorsexamen i filosofi 1974 vid Goethe-universitetet i Frankfurt med Jürgen Habermas som handledare. Jürgen Habermas brukar beskrivas som en moderat marxist och rankades 2005 bland de tio mest framstående Läs mer om Kopplingen Habermas och Hoppe[…]

Klassanalys enligt den Österrikiska och den Marxistiska skolan

Först vill jag presentera teserna som utgör kärnan i den Marxistiska teorin om historien. Jag hävdar att alla i huvudsak är korrekta. Sedan kommer jag att visa hur dessa sanna teser inom Marxismen härleds från en falsk startpunkt. Slutligen kommer jag att demonstrera hur den Österrikiska skolan, i Mises/Rothbards tradition, kan ge en korrekt men kategoriskt annorlunda förklaring av deras giltighet.

Österrikisk klassanalys

Idag presenterar vi en artikel skriven av Hans-Hermann Hoppe, som beskriver liknelserna och skillnaderna mellan den Marxistiska och den Österrikiska klassanalysen. Den Marxistiska klassanalysen fokuserar på antagonismen mellan arbetaren och kapitalisten, medan den Österrikiska klassanalysen istället fokuserar på antagonismen mellan skattekonsumenter (den politiska klassen) och skattebetalare (den ekonomiska klassen). I det senare fallet, skattekonsument mot Läs mer om Österrikisk klassanalys[…]

Höjd skatt

Sahlin utlovar högre skatt för både sig själv och för Fredrik Reinfeldt. Jag kan lova höjd skatt för både dig och mig, Fredrik Reinfeldt, och det är ett löfte. Så sade Mona Sahlin i partiledardebatten i TV4 i onsdags. Detta var hennes svar på Reinfeldts fråga om hur mycket hon tänkte höja skatten för kvinnor Läs mer om Höjd skatt[…]

Om du tror på immaterialrätt, hur lär du då ut det till andra?

Detta är ett allvarligt problem och det visar tydligt på hur absurt det är att tro att en idé – oändligt reproducerbar och således inte knapp, och dessutom utlärd i det uppenbara syftet att få anhängare bland studenterna – på något sätt kan hållas tillbaka när den väl har släppts lös. Det enda sättet att bibehålla exklusivt innehav av en idé är att aldrig dela den med någon. Men detta strider givetvis mot själva lärandets natur.