Svenska frihetskämpar, förena eder! Bli Patreon

Grundläggande regler – vad små barn vet

Detta är ett utdrag ur Butler Shaffers bok Boundaries of Order som på ett mycket intressant sätt beskriver äganderätt och varför det är viktigt. Texten visar på hur långt vårt samhälle idag har gått när det gäller att indoktrinera våra barn i en kollektivistisk anda tills vi utplånar vår egen individ och hur detta även präglar vuxna människor som växt upp i detta system. Äganderätt är så naturligt att t.o.m. små barn föds med denna insikt:

Dessa grundläggande regler är mycket gamla regler, genom hela mänskligheten har i stort sett dessa regler blivit erkända. De känns intuitivt förnuftiga. Vi kan även se dem hålla i djurriket i viss utsträckning. Och vi medger att till och med småbarn till exempel erkänner regeln att den som använder något först blir ägaren av detta, eftersom när barn hamnar i slagsmål är det första saken de säger att ”Jag lekte med leksaken först, och tills jag överger den så gör du bäst i att lämna mig ifred”.

(Utdrag ur tal leverarat av Hans-Hermann Hoppe på Mises Circle i södra Kalifornien den 6 maj 2006, talet finns även att lyssna på i sin helhet som mp3.)

I forna tider har det alltid varit självklart att skapa en stark önskan hos människor att vilja själva. I dagens samhälle tar man istället vägen via hot, våld och lagstiftning för att få andra människor att leva som man själv tycker är rätt. Tyvärr är det i dagens samhälle socialt accepterat att göra så, och ytterst få ser skillnaden mellan att tvinga någon kontra att förmå någon att ändra sitt beteende eller att göra något på frivillig basis. Påverka dina medmänniskor i rätt riktning genom positiv påverkan, uppmuntra och stöd inte hot, våld och tvång.

Inlägget postades i Blogg. Skapa ett bokmärke för länken.

Svenska frihetskämpar, förena eder! Bli Patreon