Svenska frihetskämpar, förena eder! Bli Patreon

Liberalismens framtid

Som introduktionsartikel till lanserandet av Ludwig von Mises – institutet i Sverige har vi valt att publicera Hans-Hermann Hoppes tal som framfördes på Mont Pelerin Society 1997. Artikeln beskriver hur liberalismen har misslyckats med sitt uttalade mål, att begränsa statens makt, eftersom dess teori om staten var felaktig i grunden.

Istället för det samhälle de klassiska liberalerna önskade sig när de först började, som en radikal motståndsrörelse till ancien regime, styrs istället världen idag nästan uteslutande av socialistiska idéer. Antingen kan man hävda att folk förkastar liberalismen trots att den är sann, eller så kan man ta det som indikativt på att något i grunden är fel med ens doktrin.

Felet liberaler begår är att inte bara acceptera staten, utan att till och med förespråka den. Och när man väl har förespråkat någon form av statlig inblandning som ”korrekt”, eller ”rättfärdig”, blir det principiellt omöjligt att på ett rationellt sätt kunna bestämma var en gräns ska dras över statens maktbruk. Det påminner mig om Albert J. Nocks ord, från hans memoarer Memoirs of a superflous man:

I den omfattning du ger staten makt att göra saker för dig, ger du den också makt att göra saker mot dig; och […] staten gör oundvikligen så lite som möjligt av den ena makten, och så mycket som möjligt av den andra.

Misslyckandet hos liberaler att inse detta har lett till att allmänheten har förkastat liberalismen, trots att dess grund i stor omfattning är sund.

Som andra artikel har vi valt ut en artikel som beskriver den Österrikiska ekonomiska skolans historia och grunddrag, skriven av Lew Rockwell.

De två artiklarna beskriver de två områden som Ludwig von Mises – institutet i Sverige arbetar för att propagera, nämligen ekonomisk teori i den Österrikiska skolan (med primärt fokus på mänskliga val, och subjektiv värdenytta) och libertariansk samhällsteori.

Inlägget postades i Blogg. Skapa ett bokmärke för länken.

Svenska frihetskämpar, förena eder! Bli Patreon

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *