Eva Franchell vs Klimatförnekarna

Vinnaren av 2008 års pris för årets opinionsbildare, Eva Franchell, använder sig av en intressant debattmetod i Aftonbladets ledare den 25 februari. I en ”kritik” mot bloggaren Maggie Thauersköld Crusell, som driver bloggen The Climate Scam och är med i och driver organisationen Stockholmsinitiativet lyckas hon helt förbise någon verklig ”kritik” av det Maggie Thauersköld Läs mer om Eva Franchell vs Klimatförnekarna[…]

Rothbard och den evige skeptikern

Dagens artikel är en artikel om Murray N. Rothbard, den libertarian som tveklöst haft störst påverkan på den libertarianska rörelsen genom en mängd böcker om libertarianism, och omfattande ekonomiska och historiska avhandlingar. Likt sin läromästare Ludwig von Mises skrev Murray N. Rothbard en omfattande ekonomisk avhandling, ”Man, Economy and State”, i stil med Adam Smiths Läs mer om Rothbard och den evige skeptikern[…]

Vem är Murray Rothbard?

Murray N. Rothbard, en forskare av extraordinär spännvid, gjorde stora bidrag till ekonomi, historia, politisk filosofi, och juridisk teori. Han utvecklade och utökade Ludwig von Mises Österrikiska ekonomi, och deltog i hans seminarier under många år. Han etablerade sig själv som den huvudsakliga Österrikiska teoretikern under den andra halvan av 1900-talet och applicerade Österrikisk analys på historiska ämnen såsom den stora depressionen 1929 och det amerikanska bankväsendets historia.

Grundläggande regler – vad små barn vet

Detta är ett utdrag ur Butler Shaffers bok Boundaries of Order som på ett mycket intressant sätt beskriver äganderätt och varför det är viktigt. Texten visar på hur långt vårt samhälle idag har gått när det gäller att indoktrinera våra barn i en kollektivistisk anda tills vi utplånar vår egen individ och hur detta även Läs mer om Grundläggande regler – vad små barn vet[…]

Viljan att äga

[Utdrag ur boken Boundaries of order: Private property as a social system, av Butler Shaffer ss 155-157] Min yngsta dotter bevittnade ett intressant exempel på det kompletterande samspelet mellan själviskhet och samarbete, med respekt för anspråk på egendom som katalysator. Hon hjälpte till på en fest för småbarn när hon såg en liten pojke, mellan Läs mer om Viljan att äga[…]

Varför Österrikisk ekonomi är relevant

Ekonomi skrev Joseph Schumpeter är ”en stor omnibus som innehåller många passagerare av oförenliga intressen och förmågor”. Det vill säga, ekonomer är en osammanhängande och ineffektiv samling, och deras rykte reflekterar det. Men det behöver inte vara så, för ekonomen försöker svara på de mest ingående frågorna gällande den materiella världen. Låtsas om att du Läs mer om Varför Österrikisk ekonomi är relevant[…]

Liberalismens framtid

Som introduktionsartikel till lanserandet av Ludwig von Mises – institutet i Sverige har vi valt att publicera Hans-Hermann Hoppes tal som framfördes på Mont Pelerin Society 1997. Artikeln beskriver hur liberalismen har misslyckats med sitt uttalade mål, att begränsa statens makt, eftersom dess teori om staten var felaktig i grunden. Istället för det samhälle de Läs mer om Liberalismens framtid[…]

Liberalismens framtid – en vädjan efter en ny radikalism

Klassisk liberalism har förfallit i mer än ett århundrade. I denna situation kan liberaler reagera på två sätt. De kan hålla fast vid att liberalism är en sund doktrin och att offentligheten förkastar den trots dess sanning. Eller – och det är detta som jag kommer att göra – så kan man se förkastandet som en indikation på att ett fel finns i ens doktrin.

Liberalismens centrala fel ligger i dess teori om staten.

Vad är Österrikisk ekonomi?

Den fascinerande historien om denna stora samling tankar, genom alla dess uppgångar och nedgångar, är historien om hur stora tänkare kan främja vetenskap och motsätta sig ondska med kreativitet och mod. Nu har den Österrikiska skolan gått in i ett nytt årtusende som den intellektuella fanbäraren för ett fritt samhälle. Att den gör det är tack vare de heroiska och briljanta tänkarna som utgör skolans familjehistora, och tack var de som bär arvet vidare med Ludwig von Mises – institutet.