Kommande event

 • 14 september 2016: Per Bylund deltar i debatten What Makes a Free Society? Marxian and Libertarian Perspectives på Södra teatern i Stockholm.

Pågående projekt

 • Översättning av Human Action – Ludwig von Mises (arbete pågår).
 • Översättning av Money, Bank Credit and Economic Cycles – Jesús Huerta de Soto
 • Översättning av Lessons for the Young Economist – Robert P. Murphy (översättning pågår)
 • Återutgivning av de svenska översättningarna av Liberalism och The Anti-Capitalistic Mentality av Ludwig von Mises (förlagskontakt pågår)
 • Återutgivning av den svenska översättningen av Economics in One Lesson av Henry Hazlitt (förlagskontakt pågår)

Tidigare event

 • 27 augusti 2016, Joakim Fagerström föreläste på Freedomfest 2016.
 • 23 november, 2015 Per Bylund föreläste på Southern Economic Associations årsmöte i New Orleans.
 • 14 november, 2015 Per Bylund föreläste på Students for Libertys regionala konferens i Oklahoma City.
 • 7 oktober, 2015 Per Bylund föreläste på studentklubben Free Enterprise Societys möte i Stillwater, Oklahoma, om The Rise and Fall of the Swedish Welfare State.
 • 1-5 augusti, 2014 Per Bylund föreläste på Academy of Managements konferens The Power of Words i Philadelphia, Pennsylvania.
 • 23-25 november, 2013 Per Bylund föreläser på Southern Economic Associations konferens i Tampa, Florida.
 • 27-29 september, 2013 Per Bylund föreläser på 1st Management Theory Conference i San Francisco, Kalifornien.
 • 9-13 augusti, 2013 Per Bylund föreläser på Academy of Managements konferens Capitalism in Question i Orlando, Florida.
 • 7-8 juni, 2013 Per Bylund föreläser på Midwest Strategy Meeting i Champaign, Illinois.
 • 21-23 mars, 2012 Per Bylund föreläser på Austrian Economics Research Conference vid Ludwig von Mises Institute i Auburn, Alabama
 • 24 januari, 2013 Joakim Fagerström talar för Föreningen Heimdal i Uppsala.
 • 27 september – 2 oktober, 2012 mises.se åker på Property and Freedom Society 7th Annual meeting i Bodrum, Turkiet. Läs mer om detta här.
 • 15-16 september, 2012 Joakim Fagerström och Klaus Bernpaintner föreläste på Handelshøyskolen BI i Oslo med 11 föreläsningar om Österrikisk ekonomi och frihet. Mer information om föreläsningarna här. Läs rapporten och se video och bilder ifrån detta event här.
 • 13 september, 2012 Klaus Bernpaintner blev intervjuad på programmet Anarchast
 • 3-7 augusti, 2012 Per Bylund föreläste på Academy of Management på temat ”Simulating the Role of Specialization at the Firm/Market Boundary”
 • 9-11 augusti, 2012 Per Bylund föreläste på Ratio Colloquium for Young Social Scientists på temat ”Entrepreneurship and Regime Uncertainty”
 • 22-25 juni, 2012 Per Bylund föreläser på Brock University på temat ”The Socialist Calculation Debate and Ronald Coase’s Nature of the Firm”
 • 12 maj, 2012 Klaus Bernpaintner och Joakim Fagerström föreläste på Freedomfest 2012.
 • 2, 3, 4 maj, 2012 Klaus Bernpaintner höll kurs i verklighetsekonomi på Handelshögskolan, läs mer på deras internwebb samt på det event som finns på Facebook.
 • 1 maj, 2012 Joakim Fagerström föreläste på temat The Myth of the Socialist Paradise Sweden, ljudupptagning, summering och presentation. Föreläsningen arrangerades av European Students For Liberty, se deras Facebook-sida här  och event för föreläsningen här.
 • 18, 25, 28 april, 2012 Klaus Bernpaintner höll kurs i verklighetsekonomi, läs mer  här.
 • 6 Mars, 2012 Klaus Bernpaintner föreläser på GARP (Global Association of Risk Professionals) på ämnet ”How the Austrian School Looks at Bubbles and Crashes”
 • 7 Mars, 2012 Klaus Bernpaintner föreläser på Pareto Uppsala om ”Krisens orsaker”
 • 8-10 Mars, 2012 Per Bylund föreläser på Austrian Scholars Conference vid Ludwig von Mises Institute i Auburn, Alabama, läs mer här. Läs rapport ifrån dag 1, dag 2 och dag 3.
 • 10 Mars, 2012 Joakim Fagerström föreläste om Österrikisk ekonomi på Liberala partiets årsmöte. Läs rapporten här.
 • 18 Februari, 2012 Mises Circle nr 2 i Stockholm, läs mer här.
 • 7 Februari, 2012 Joakim Fagerström deltog i samtal om Anarkism på Folkets hus i Göteborg, arrangerades av ABF Göteborg. Läs rapporten här
 • 12 december, 2011 Joakim Fagerström talade på Fria Moderata Studentföreningen i Uppsala om anarkism. Läs rapport ifrån detta event här.
 • 2 december, 2011 Klaus Bernpaintner föreläste på Handelshögskolan i Stockholm om Frimarknadsradikalism för studenterna på masterprogrammet i General Management. Läs rapporten ifrån detta event här.
 • 19 november, 2011 Joakim Fagerström talade på East Academy 2011 om det ekonomiska läget och orsakerna, arrangerat avMUF Östergötland. Läs mer här.
 • 29 oktober, 2011 Mises Circle startade i Stockholm, läs mer
 • 15-17 oktober, 2011 Per L. Bylund Senior Fellow LvMI Sverige talade på Open Society and its Friends Liberal Conference Vilnius, Litauen på temat ”Welfare State. Welfare and Lessons from Sweden”, läs mer i programmet här.
 • 4 oktober, 2011 Klaus Bernpaintner talade för KDU Stockholm på temat ”Det krossade fönstrets villfarelse och dess konsekvenser”
 • 19-23 september, 2011 Ludwig von Mises-institutet deltog och talade på mises.org Supporter Summit 2011 i Wien, Österrike. Läs mer här och se bilder här. Talet ifrån detta event kan du läsa här. Du kan även lyssna på hela panelen här.
 • 26-28 augusti, 2011 Joakim Fagerström och Klaus Bernpaintner föreläste på Frihetsfrontens sommarseminarium. Läs mer här. Läs Joakim Fagerströms tal här.
 • 15 juni, 2011 Ludwig von Mises-institutet deltog på webinarium för börstjänaren. Läs mer här och här. Rapport och video ifrån webinariumet finns här.
 • 26 maj-30 maj, 2011 Ludwig von Mises-institutet deltog på Property and Freedom Society sjätte årliga möte i Bodrum, Turkiet
 • 18 maj, 2011 MB från Ludwig von Mises-Institutet i Sverige talade på temat ”Debt Crisis of Europe” på Liberal İktisat Kongresi / Liberal Economics Congress som anordnades i Istanbul, Turkiet. På talarlistan stod även George Selgin från Cato-institutet på temat ”Failure of Central Banking and Free Banking as Source of Financial Stability”. Läs mer på deras Facebook-sida. Läs även vår rapport ifrån detta event.
 • 16 maj, 2011 Klaus Bernpaintner föreläste för Finansinspektionen (FI), med titeln Reglering, moralisk risk och återkommande bankkriser – Varför reglering av bankväsendet leder till finansiella kriser.
  Läs rapport ifrån denna föreläsning här.
 • 14 maj, 2011 Freedomfest anordnades på Myntkabinettet i Stockholm. På talarlistan stod bland annat Henrik Alexandersson, Klaus Bernpaintner och Joakim Fagerström. Läs mer. Läs även rapporten ifrån Freedomfest här.
 • 21 mars till 27 april, 2011 Uppsatstävling i Österrikisk ekonomi på mises.se, läs mer här.
 • 22 och 24 mars, 5 och 7 april, 2011 KTHs Finanssällskap, i samarbete med Klaus Bernpaintner och Ludwig von Mises-institutet i Sverige, höll en föreläsningsserie i 4 delar med titeln Verklighetsekonomi. Läs mer.
 • 21 mars, 2011 Ludwig von Mises-institutet talade på Sveriges Energiting i Stockholm på temat ”Pengar, inflation och decivilisationsprocessen”. Läs mer här.
 • 8 december, 2010 Ludwig von Mises – institutet höll ett webinarium åt Börstjänaren.
 • 30 oktober, 2010 Ludwig von Mises – institutet talade på Freedomfest i Oslo. Se talet här

Färdiga projekt

 • Publicering av Economic Policy – Ludwig von Mises, översatt till svenska av Per-Olof Samuelsson. Boken kan läsas som HTML eller som PDF.
 • Publicering av Jonatan Godtrogen – Ken Schoolland, översatt till svenska av Mars Walus. Boken kan läsas här.
 • Publicering av den svenska översättningen av What Has Government Done To Our Money? – Murray Rothbard. Boken kan läsas här.
 • Publicering av den svenska översättningen av The Production of Security – Gustave de Molinari. Boken kan läsas här.
 • Publicering av Ekonomi och Praxeologi – Hans-Hermann Hoppe (översatt av Benjamin Juhlin).
 • Publicering av Defending the Undefendable av Walter Block.